Helsingin Kansalliset Nuoret

Rättivero otettava käyttöön

Kannanotto

Vaateteollisuus tuottaa päästöjä yhtä paljon kuin lentoliikenne ja rahtiliikenne yhteensä. Erityisesti vaatteiden halpatuotanto ja uuden ajan kolmiokauppa, jossa vaatteet tuotetaan maksimaalisen halvalla kehittyvissä maissa, myydään länsimaissa kovalla katteella ja lopulta parin käyttökerran jälkeen ne päätyvät kaatopaikoille tai takaisin kehittyviin maihin tekstiilikeräysten kautta. Maailma on vihdoin herännyt ilmastokriisin vakavuuteen ja siksi meidän mielestämme päättäjille tulisi antaa selkeä signaali sen puolesta, että myös me vaatteita runsaasti kuluttavat nuoret sukupolvet haluamme tähän asiaan puututtavan.

Suomi on esimerkillisesti päättänyt toimeenpanna ensimmäisenä EU- maana jätedirektiivin kotitalouksien tekstiilin erilliskierrätyksestä vuoteen 2025 mennessä. Tämä ei kuitenkaan riitä vaateteollisuuden halpatuotannon pysäyttämiseksi. Nyt tulisi tehdä konkreettisia tekoja pikamuodin kuluttamisen vähentämiseksi.

Kannatammekin “Rättiveroa” eli halpatuotettujen vaatteiden veroa. Tämän veron tulisi korreloida
ilmastopäästöjen ja tuotannon kulujen todellisten kulujen kanssa. Uskomme, että tämä verotus saisi ihmiset pohtimaan valintojaan uudelleen ja vähentämään siten pikamuodin kulutusta. Helsingin Kansalliset Nuoret uskoo, että pitkässä kaavassa kehitys vahvistaisi kotimaisen vastuullisen tuotannon kilpailukykyä ja edesauttaisi ilmastonmuutoksen pysäyttämistä.

Helsingin Kansallisten Nuorten mielestä Suomessa tulisi edistää rättiveron käyttöön ottamista.

Rosa Svahn
Hallituksen jäsen
Helsingin Kansalliset Nuoret

Milla Heinonen
Puheenjohtaja
Helsingin Kansalliset Nuoret