Kokoomuksen jäsenjärjestöjen puheenjohtajat: Puoskarilaki nyt!

Kannanotto

Jo usean vuoden ajan suomalaiset ovat olleet huolestuneita vaihtoehtohoitoja koskevan sääntelyn puutteesta. Vallitseva koronatilanne on entisestään lisännyt mahdollisuuksia harhaanjohtavan tiedon levittämiselle ja lääketieteellisesti todistamattomien vaihtoehtohoitojen markkinoinnille. Esille nousee jatkuvasti esimerkkejä terveydenhuoltoalan ulkopuolella toimivista henkilöistä, jotka ovat tarjonneet palveluita esimerkiksi hopeaveden käyttöön, eheytyshoitoihin ja ravintovalmistemarkkinointiin liittyen. Vuosien varrella ilmi on tullut tapauksia, joissa syöpäpotilaille tai psykoosista kärsiville on tarjottu hoidoksi yrttejä tai homeapatiaa kohtalokkain seurauksin. Useisiin esimerkkeihin liittyy myös väärää tietoa koskien akuuttia koronatilannetta sekä yleistä kriittisyyttä rokotteita kohtaan.

Vaihtoehtohoitoja koskee Suomessa hyvin yleisluontoinen sääntely, kuten kuluttajasuojalainsäädäntö sekä tapauskohtaisesti sovellettava vahingonkorvaus- ja rikoslainsäädäntö. Esimerkiksi Eurooppalaisten lääkärien komitea on kuitenkin vaatinut vaihtoehtohoitojen säätelyä koko Euroopan Unionissa potilasturvallisuuden takaamiseksi. Myös luontaistuotehoitoja antavat henkilöt ovat alan sääntelyn kannalla. He ovat ehdottaneet esimerkiksi terapeuttirekisterin perustamista ja erillistä luontaishoitolakia.

Suomeen on jo aikaisemmin esitetty lainsäädäntöä, jossa erityisen haavoittuviin potilasryhmiin kuuluvia saisi hoitaa ainoastaan terveydenhuollon ammattihenkilöt. Muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö voisi hoitaa tiettyjä vakavia sairauksia ja potilasryhmiä ainoastaan yhteistyössä lääkärin kanssa. Lisäksi tarvitaan varsinaisia vaihtoehtohoitoja koskevaa lainsäädäntöä. Vaihtoehtohoidot tulee määritellä selkeästi ja niitä tarjoaville laatia yleiset velvoitteet sekä itse hoitojen, että niiden markkinoinnin ja valvonnankin suhteen.

Kaikki vaihtoehtohoidot eivät ole haitallisia tai vaarallisia. Moni saa niistä esimerkiksi tarvitsemaansa tukea ja rohkaisua. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu, mikäli vaihtoehtohoidoilla korvataan lääketieteellistä hoitoa tai mikäli vaihtoehtoisia hoitomenetelmiä markkinoidaan virheellisillä väittämillä ja katteettomilla lupauksilla. Joidenkin sairauksien osalta vaihtoehtohoidoilla voi lisäksi olla sivuvaikutuksia, joihin ei ole osattu valmistautua.

Suomeen tulee laatia ”Puoskarilaki”, jolla haitalliset hoidot saadaan karsittua, vastuullisesti toimintaa harjoittavat sääntelyn piiriin ja erityisesti heikommassa asemassa olevien potilasturva taattua. Hallituksen tulee ryhtyä välittömästi valmistelemaan lainsäädäntökokonaisuutta vaihtoehtohoitojen sääntelystä.

Matias Pajula, Kokoomusnuorten puheenjohtaja
Saara-Sofia Sirén, Kokoomusnaisten puheenjohtaja
Jeremias Nurmela, Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja

Lisätietoja:

Pajula Matias

Pajula Matias

Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2019–2021

matias.pajula@kokoomusnuoret.fi

+358 50 575 3347