Hallitus, korottakaa opiskelijoiden tulorajoja nyt!

Kannanotto

Opiskelijoiden tulorajat ovat puhututtaneet pitkään ja on uskomatonta, ettei niitä vieläkään ole korotettu merkittävästi. Jopa reilulta 43 000 opiskelijalta on peritty tukia takaisin vuonna 2020, koska he ovat tehneet liikaa töitä. Ei ole lainkaan tarkoituksenmukaista, että tällaisesta ahkeruudesta rangaistaan Suomessa. Kokoomusnuoret kannattavat tavoiteohjelmassaan tulorajojen 1,5-kertaistamista.

Valmisteilla on ollut jo koulutuspoliittinen selonteko, joka linjaa pitkällä aikavälillä koulutuksen
tavoitteita ja toimenpiteitä. Selonteossa esitetään kohti 2040-lukua ulottuva koulutuksen ja
tutkimuksen visio sekä linjataan tarvittavat normi- ja muun ohjauksen, voimavarojen ja rakenteiden
muutokset. Selonteon luonnoksessa, jonka lausuntokierros päättyi perjantaina 22.1., on mainittu
”Opiskelijan omia tulorajoja korotetaan opiskelun ja työssäkäynnin yhdistämisen edistämiseksi.”
Tavoitteelle on selvästi saatu yhteinen poliittinen konsensus ja nyt se olisi syytä toteuttaa
pikimmiten. Sen toteuttamista ei voida lykätä hamaan tulevaisuuteen, vaan on erityisesti
koronatilanteen johdosta toimeenpantava pikimmiten. Opiskelijat tulee saada kiinni työelämään
ilman pelkoa tukien takaisinperinnästä.

”Jouduin itse palauttamaan joka ikisen opintotukikuukauden korkeakouluopiskeluideni ajalta.
Halusin tehdä töitä opintojen ajan osaamiseni kartuttamiseksi ja elintason nostamiseksi. Töiden
tekeminen opiskeluiden ohella ei tarkoita, että opinnot jäisivät tekemättä – vaan yksinkertaisesti
oman vapaa-ajan uhraamista työnteolle. Vaatimus opintopisteiden tietystä suoritusmäärästä pitää
huolen, ettei kukaan saa opiskelematta opintotukia”, sanoo Uudenmaan Kokoomusnuorten
puheenjohtaja Emma Holsti.

Kokoomuksen kansanedustaja ja Uudenmaan Kokoomuksen puheenjohtaja Heikki Vestman on
tehnyt samasta teemasta lakialoitteen ”Tulorajat eivät palkitse ahkeraa opiskelijaa ja luovat
keinotekoista köyhyyttä” syksyllä 2019. Vestmanin lakialoite perustuu viime vaalikaudella opetusja kulttuuriministeriön tilaamaan Palkansaajien tutkimuslaitoksen selvitykseen, jonka mukaan
nykyisiä tulorajoja voi nostaa merkittävästi. Raportissa esitettyjen laskelmien mukaan
opiskelijoiden keskimääräiset tulot kasvaisivat vuodessa noin 600 eurolla ja valtion saamat
nettotulot kasvaisivat yhteensä vuodessa noin 5,9 miljoonaa euroa, jos 9 kuukauden opintotukea
nostavan tuloraja olisi 18 000 euroa. Raportin voit lukea täältä.

”On täysin uskomatonta, miten matalat tulorajat ovat tällä hetkellä. Kokoomuksen tavoiteohjelma
linjaa tulorajojen nostamisesta 50%. Kaikkia koulutusmuotoja edustavat sitoutumattomat
opiskelijajärjestöt Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL
ry, Suomen Lukiolaisten Liitto sekä Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry vaativat omissa
tavoiteohjelmissaan myös tulorajojen nostoa. Hallitus, miksi rankaisette edelleen opiskelijoita
ahkeruudesta?” Uudenmaan Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Akseli Lehtonen päättää.

Uudenmaan Kokoomusnuoret vaatii, että opiskelijoiden tulorajoja korotetaan merkittävästi
lähitulevaisuudessa.

Lisätietoja:

Holsti Emma

Holsti Emma

Liittohallituksen jäsen, häirintäyhdyshenkilö valtakunnallisilla tapahtumilla

emma.holsti@gmail.com

+358 40 410 8814

Lehtonen Akseli

Lehtonen Akseli

Uudenmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja

akseli796@gmail.com

+358 44 367 9090

Nupponen Konsta

Nupponen Konsta

Hallintosihteeri

konsta.nupponen@kokoomusnuoret.fi

+358 40 096 8274

Piirien asiakirja- ja taloushallinnollinen seuranta ja raportointi sekä hallinnollinen neuvonta