Kokoomusnuoret: Hallitus, kuunnelkaa asiantuntijoita ja poistakaa kotihoidontuki!

Kannanotto

Helsingin Sanomien keskiviikkona saamien tietojen mukaan työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä aikoo esittää Marinin hallitukselle kotihoidontuen poistamista. Tutkijat katsovat, että keino lisäisi työllisyyttä noin 10 000 hengellä ja parantaisi tasa-arvoa työmarkkinoilla. Kokoomusnuoret kannattaa tutkijaryhmän esitystä ja kannustaa hallitusta tarttumaan toimeen työllisyyden ja tasa-arvon hyväksi!

Kokoomusnuoret on huolissaan siitä, että Marinin hallituksen tekemät työllisyystoimet ovat jääneet Suomen talouden ja tulevaisuuden kannalta aivan liian vähäisiksi. Jotta Suomi nousisi koronan aiheuttamasta talouskriisistä, tarvittaisiin Suomeen ainakin 100 000 uutta työllistä. 

”Maamme tulevaisuuden kannalta kaikista olennaisinta on, että saamme Suomeen mahdollisimman paljon lisää työllisiä. Siksi työllisyystoimet eivät voi odottaa ensi hallituskautta tai edes ensi syksyä, vaan niitä olisi pitänyt tehdä jo vuosi sitten, mutta viimeistään nyt. Vaadimme Marinin hallitukselta rohkeutta tehdä myös vaikeita päätöksiä uusien suomalaisten työllisyyden nostamiseksi”, kommentoi Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

Vuonna 2019 kotihoidontukea haki yhteensä noin 90 000 henkilöä. Heistä alle 7 000, eli noin 7,5 % oli miehiä. Naiset käyttivät siis yhä vuonna 2019 yli 90 % kotihoidontuista.

”Räikeä epäsuhta miesten ja naisten välillä kotihoidontuen käytön suhteen johtaa siihen, että naiset jäävät merkittävästi miehiä useammin kotiin hoitamaan lapsia ja sivuun työmarkkinoilta. Tämä johtaa naisten heikompaan asemaan työmarkkinoilla. Tällaista ei tule tukea yhteiskunnan rahoilla”, lisää Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Heidi Hanhela.

Kokoomusnuoret näkee ongelmaksi sen, että Suomi on muita OECD-maita jäljessä varhaiskasvatuksen osallistumisasteen suhteen ja tukee lasten hoitamista kotona enemmän kuin muut Pohjoismaat. Järjestön mielestä varhaiskasvatuksessa on kyse ennen kaikkea lasten oikeudesta sekä mahdollisuuksien tasa-arvosta ja näkee tärkeäksi kehittää varhaiskasvatusta entistä vahvemmin osaksi suomalaista koulutuspolkua. Tämän toteuttamiseksi kotihoidontuesta luopuminen on välttämätöntä.

Lisäksi Kokoomusnuoret muistuttaa siitä, että kotihoidontuessa, kuten kaikissa valtion tuissa on kyse myös siitä, minkälaisiin asioihin yhteiskunnan, eli veronmaksajien rahoja on syytä käyttää. Järjestö näkee, että yhteiskunnan rahoja on käytettävä vastuullisesti ja niin, että niiden käyttö edistää mahdollisimman paljon ihmisten hyvinvointia ja mahdollisuuksien sekä sukupuolten tasa-arvoa.

”Omilla rahoillaan jokainen saa tehdä mitä itse tykkää. Silloin, kun kyse on yhteiskunnan, eli ihmisten rahoista, on ne käytettävä niin, että ne edistävät ihmisten hyvinvointia, mahdollisuuksien tasa-arvon ja sukupuolten tasa-arvon toteutumista. Kotihoidontuki ei näitä asioita edistä, joten siitä on luovuttava”, päättää puheenjohtaja Pajula.

Lisätietoja:

Pajula Matias

Pajula Matias

Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2019–2021

matias.pajula@kokoomusnuoret.fi

+358 50 575 3347

Me uskomme, että jokainen nuori on kiinnostunut omasta tulevaisuudestaan. Olemme varmoja siitä, että myös sinulla on omia päämääriä ja sanasi sanottavana itseäsi koskeviin päätöksiin.

Liity Kokoomusnuoriin