Kokoomusnuoret: Ulosoton korkoa laskettava – ”loppuelämän kestävä velkavankeus ei ole kenenkään etu”

Kannanotto

Tällä hetkellä Suomessa on ulosotossa yli puoli miljoonaa ihmistä. Ulosoton aiheuttamat velkaongelmat koskettavat suoraa lähes joka kymmenettä suomalaista ja välillisesti merkittävästi suurempaa määrää. Ongelmat ulosoton kanssa tulevat lisääntymään koronakriisin takia. Kokoomusnuoret pitää tilannetta kestämättömänä ja esittää, että ulosoton korkoa laskettaisiin.

Tällä hetkellä ulosoton korkona on 7 prosenttia, jonka päälle tulevat vielä erilliset taulukkomaksut sekä viitekorko. Näin korkea korkotaso aiheuttaa sen, että jo kohtalaisen pienetkin ulosottovelat muodostuvat mahdottomiksi maksaa, mikä puolestaan johtaa nopeasti negatiiviseen kierteeseen sekä velallisen ja velkojan että koko yhteiskunnan kannalta.

“Otetaan esimerkiksi 50 000 euron ulosottovelka ja sen tuomat noin 5 000 euron vuosittaiset korot. Ulosotto perii kolmasosan nettotuloista, mikä tarkoittaa, että alle 20 000 euron vuosituloilla ulosottovelka ei enää juuri lyhene. Samaan aikaan työntekijälle jää 20 000 euron vuosituloista itselleen käteen suunnilleen saman verran mitä toimeentulotuesta jäisi. Tällaisessa tilanteessa työn tekeminen ei yksinkertaisesti ole kannattavaa”, kommentoi Kokoomusnuorten liittohallituksen jäsen Paavo Koho.

”Tässä kokonaisuudessa kaikki häviävät. Saataviaan odottaville jää luu käteen, veronmaksajat joutuvat maksamaan velallisen toimeentulotuen ja inhimillinen kärsimys velkakierteeseen joutuneelle on valtava. Ulosoton tarkoituksena ei voi olla pitkittää velkavankeuksia ja tehdä työn tekemisestä kannattamatonta, mutta tällä hetkellä juuri näin tapahtuu”, jatkaa Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

Kokoomusnuoret esittää, että ulosoton korkoa muutettaisiin niin, että korkoprosentti laskettaisiin nykyisestä 7 prosentista 3,5 prosenttiin. Tämän lisäksi ulosoton korolle asetettaisiin 2000 euron (+ viitekorko) vuosikatto.

Ulosottovelan koron laskemisen lisäksi Kokoomusnuoret näkee tarpeelliseksi yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevan lain muuttamisen. Lakia tulee muuttaa niin, että ylivelkaantuneiden tulee päästä velkajärjestelyyn, jossa heille vahvistetaan veloista vapauttava maksuohjelma. Järjestö näkee, että näillä muutoksilla ulosottovelat ovat merkittävästi helpommin tavallisella työllä maksettavissa.

”Lopputuloksena velkojien mahdollisuudet saada saatavansa nousevat, valtion menot laskevat ihmisten lähtiessä töihin ja tärkeimpänä näiden ihmisten mahdollisuudet jatkaa elämää paranevat. Kaikki voittavat”, päättää liittohallituksen jäsen Koho.

Lisätietoja:

Pajula Matias

Pajula Matias

Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2019–2021

matias.pajula@kokoomusnuoret.fi

+358 50 575 3347

Koho Paavo

Koho Paavo

koho.paavo@gmail.com

0408427047

Me uskomme, että jokainen nuori on kiinnostunut omasta tulevaisuudestaan. Olemme varmoja siitä, että myös sinulla on omia päämääriä ja sanasi sanottavana itseäsi koskeviin päätöksiin.

Liity Kokoomusnuoriin