Sukupuolikiintiöt ovat vain ohituskaista haluttuun tilastolliseen lopputulokseen

Kannanotto

Tasa-arvolain mukaan monissa valtion ja kuntien toimielimissä pitää olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Kirjauksen ajatuksena on lisätä tasa-arvoa luottamustoimissa, ja vaikka tavoite on kannatettava, kirjaus itse asiassa lisää epätasa-arvoa. Kirjaus on luonnollisesti tasannut naisten ja miesten osuuksia toimielimissä, mutta se ei ole ratkaissut eikä ratkaise ongelmia, joihin sillä on ollut tarkoitus puuttua, kuten rakenteellinen syrjintä. Sen sijaan se on tarjonnut ohituskaistan haluttuun tilastolliseen lopputulokseen. Tämä tulee ilmeisen huolestuttavasti ilmi Helsingin nuorisoneuvostossa.

”Helsingin nuorisoneuvosto valitsi järjestäytyessään edustajat kaupungin lautakuntiin. Valinnoista toimitettiin vaali. Kasvatus- ja koulutuslautakuntaan valituista yksi tuli sukupuolensa puolesta valituksi, vaikka sai vähiten ääniä. Vastaavanlainen tilanne toistui myös sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajien osalta”, Helsingin Kokoomuksen Nuoret ry:n hallituksen jäsen August Kiattrakoolchai kertaa. Hän toimii myös Helsingin nuorisoneuvoston 2. varapuheenjohtajana.

Helsingin Kokoomusnuoret muistuttaa, että Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan nuorisovaltuustoihin ei sovelleta sukupuolikiintiöitä. Kyseessä on siis Helsingin kaupungin oma linjaus, jossa jätettiin huomioimatta nuorten esittämä kritiikki linjausta valmistellessa. Molemmista edellä mainituista henkilövalinnoista jätti eriävän mielipiteen lähes jokainen kokouksessa läsnä ollut jäsen.

”Tämä on selkeä viesti nuorilta jokaiselle päättäjälle. Sukupuolikiintiöt eivät toteuta todellista tasa-arvoa ja ovat ilmeisen syrjiviä esimerkiksi tässä tilanteessa, jossa sukupuolikiintiöt kumosivat demokraattisen vaalituloksen ja samalla demokratiakasvatuksen perusperiaatteet nuorten osallistumisessa. Sukupuolikiintiöistä tulee luopua”, toteaa Kiattrakoolchai.

Helsingin Kokoomusnuoret pelkää, että tasa-arvolain mukainen kiintiöinti asettaa naiset, joiden osuus on nimenomaan kasvanut lain myötä, julkisessa keskustelussa ja mielikuvissa lähtökohtaisesti heikompaan asemaan. Tämän takia kiintiö luo mielleyhtymän siitä, etteivät naiset olisi yhtä lailla kompetentteja luottamustehtäviin.

”Demokraattisessa yhteiskunnassa on luottamustehtäviin valittava yksilöt ansioiden ja pätevyyden perusteella sukupuoleen katsomatta. Kiintiöt myös torjuvat kokoomuslaisen ajattelun kulmakiven, mahdollisuuksien tasa-arvon, toteutumista yhteiskunnassa”, Kokoomusnuorten liittohallituksen jäsen Teresa Bäckström linjaa.

Helsingin Kokoomusnuoret näkee, että erityisesti pienissä kunnissa kiintiöinti voi johtaa itse asiassa jopa vallan suurempaan keskittymiseen, kun naisia tai miehiä on valittu esimerkiksi kunnanvaltuustoon huomattavasti toista vähemmän, jolloin kiintiön täyttämiseksi samat valtuutetut joutuvat täyttämään tavallista useampia luottamustehtäviä.

”Ongelmallisen tasa-arvolain kirjauksesta tekee myös se, ettei se ota huomioon sukupuolen moninaisuutta, vaikka jo itse lainkin 1 §:ssä sen yhdeksi tarkoitukseksi on määritelty sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä estäminen”, pohtii Kiattrakoolchai.

”Nykyinen järjestelmä, jossa henkilövalinnat kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin ratkaisee se, onko puolueella mies- vai naispaikka, on johtanut epäterveeseen taktikointiin. Tällä vuosikymmenellä meidän tulisi pyrkiä luomaan kaikesta lainsäädännöstä sukupuolineutraalia, ja näiden sukupuolikiintiöiden purkaminen olisikin tarpeellinen ja kaivattu muutos!” Bäckström tyhjentää.

Helsingin Kokoomusnuoret vaatii hallitusta aloittamaan lakimuutoksen valmistelun sukupuolikiintiöistä luopumiseksi ja Helsingin kaupunkia kunnioittamaan Kuntaliiton ohjeistuksia.

Lisätietoja:

Kiattrakoolchai August

Kiattrakoolchai August

Helsingin Kokoomuksen Nuorten hallituksen jäsen

Bäckström Teresa

Bäckström Teresa

Pääsihteeri

teresa.backstrom@kokoomusnuoret.fi

+358 40 152 4080

Operatiivisen toiminnan johtaminen, henkilöstön johtaminen, rekrytointi, talous ja hallinto