Hämeen Kokoomusnuoret

Hämeen Kokoomusnuoret: yksityisautoilua ei saa hankaloittaa

Kannanotto

Suomen väestötiheys 1.1.2019 oli 18,2 asukasta maaneliökilometria kohden. Tämä tarkoittaa sitä, että
muihin Euroopan maihin verrattuna Suomi on varsin harvaan asuttu maa. Koska meillä on osassa maata hyvin
pitkät välimatkat, on oman auton käyttäminen välttämättömyys. Tämän takia me Hämeen Kokoomusnuoret
emme halua, että yksityisautoilua vaikeutetaan yhtään enempää.

Korona-aikana yhä useampi ihminen on muuttanut kaupungista taajaman ulkopuolelle, jolloin oman auton
käyttö on lisääntynyt. Pienten kuntien ei ole taloudellisesti kannattavaa ylläpitää julkista liikennettä, koska
sen todelliset käyttäjämäärät olisivat mitättömiä. Kun kaikki palvelut eivät ole kulman takana ja lähimmälle
bussipysäkille saattaa olla monta kilometriä, on oman auton käyttäminen välttämätöntä.
”Mielestäni ihmisillä pitää olla vapaus liikkua ja tehdä arkipäiväisiä asioita omalla autollaan. Kuitenkin
ihmisten tulisi vähentää ylimääräistä huviajelua”, sanoo Hämeen Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja
Mona Pyykkönen.

Siksi me Hämeen Kokoomusnuoret koemme, että valtion tulee panostaa autokannan uudistamiseen. Valtion
tulee vahvemmin tukea vähäpäästöisten autojen ja sähköautojen ostamista, mutta samalla panostaa
vanhojen autojen asianmukaiseen kierrättämiseen. Romutuspalkkiota nostamalla muuttuu vanhan auton
romuttaminen houkuttelevammaksi.

Samalla kun autokantaa uudistetaan pitää muistaa vähäpäästöisten polttoaineiden houkuttelevuus. Tällä
hetkellä vähäpäästöisten polttoaineiden hinnat ovat fossiilisten polttoaineiden hintoihin verrattuna
moninkertaiset, joten tavallisten autoilijoiden ei ole mahdollista käyttää niitä. Autoilusta tulee huomattavasti
ympäristöystävällisempää, jos kaikki suomalaiset käyttäisivät esimerkiksi biopolttoaineita. Näin liikenteen
päästöt pienenevät ja silti ihmiset voivat liikkua vapaasti omalla autollaan.

Lisätietoja:

Pyykkönen Mona

Pyykkönen Mona

Hämeen Kokoomusnuorten piirihallituksen jäsen

mona.pyykkonen@kokoomusnuoret.fi

+358 442 911 715

Väli-Torala Venla

Väli-Torala Venla

Kokoomusnuorten 2. varapuheenjohtaja

venlavali-torala@outlook.com

+358 40 591 4206