Kokoomusnuoret: bulgarialaislapsen on saatava kansalaisuutensa – “perhestatus ei saa olla syy jäädä ilman syntymätodistusta”

Kannanotto

Bulgaria on kieltäytynyt myöntämästä samaa sukupuolta olevien vanhempien lapselle kansalaisuutta. Kokoomusnuoret vaatii Euroopan unionin tuomioistuinta puuttumaan Bulgarian ihmisoikeuksia ja EU:n perussopimuksia polkevaan toimintaan.

“Nämä tapaukset osoittavat meille kaikille miten keskeneräinen työ meillä on vielä Euroopankin sisällä, kun on kyse tasa-arvosta ja vähemmistöjen asemasta. On ehdottoman tärkeää, että Euroopan unionin tuomioistuin käsittelee molemmat tapaukset pian ja huolehtii että lapsen etu toteutuu vanhentuneiden ja ihmisoikeuksia polkevien valtioiden menettelyistä huolimatta”, linjaa Kokoomusnuorten liittohallituksen jäsen Teresa Bäckström.

Bulgarian perustuslaissa avioliitto on määritelty naisen ja miehen väliseksi eikä viranomaisten mukaan lapsella voi olla kahta samaa sukupuolta olevaa vanhempaa. Lapsi ei voi saada syntymätodistusta tai kansalaisuutta, koska Bulgaria on kieltäytynyt myöntämästä näitä lapselle. Ilman kansalaisuutta lapsi ei voi päästä kouluun tai työelämään tulevaisuudessa eikä ole oikeutettu saamaan terveydenhoitoa tai sosiaaliturvaa.

“Tällä hetkellä Euroopan unioni ei ota kantaa samaa sukupuolta olevien parien asemaan jäsenvaltioissa tarpeeksi vahvasti. Olisi sateenkaariyhteisön kannalta äärimmäisen tärkeää ja heidän oikeuksiensa mukaista, että jokaisessa EU:n jäsenmaassa erilaiset perhestatukset tunnistettaisiin yhdenvertaisesti. Tässä on Euroopan unionilla näytön paikka”, toteaa liittohallituksen jäsen Sera Savolainen.

Moni samaa sukupuolta oleva pariskunta ja heidän lapsensa ovat tällä hetkellä samassa tilanteessa useassa EU:n jäsenmaassa. Itäisessä ja Keski-Euroopassa valtiot eivät tunnista perheiden statusta, jonka vuoksi lapset ovat vaarassa jäädä ilman kansalaisuutta.

Kokoomusnuoret vaatii Euroopan unionin tuomioistuinta puuttumaan Bulgarian ihmisoikeuksia ja Euroopan unionin perussopimuksia polkevaan toimintaan. EU:n perussopimusten mukaan jäsenvaltioiden on lainsäädäntöä soveltaessaan pidettävä arvossa perusoikeuksia, joihin kuuluu myös kielto syrjiä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Soveltaessaan EU-lainsäädäntöä jäsenmaiden on kohdeltava samaa sukupuolta olevia pareja yhdenvertaisesti eri sukupuolta olevien parien kanssa.

”Kansalaisuus on jokaisen lapsen ihmisoikeus. Ei ole oikein, että Euroopan unionin jäsenmaa jättäisi myöntämättä lapselle kansalaisuuden hänen vanhempiensa sukupuolten takia. Mikäli jäsenmaa ei itse korjaa tällaista räikeää rikettä, on EU:n tuomioistuimen huolehdittava siitä, että oikeus toteutuu ja lapsi saa kansalaisuutensa”, päättää Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

Lisätietoja:

Savolainen Sera

Savolainen Sera

sera.savolainen@gmail.com

+358 440 993 326

Bäckström Teresa

Bäckström Teresa

Pääsihteeri

teresa.backstrom@kokoomusnuoret.fi

+358 40 152 4080

Operatiivisen toiminnan johtaminen, henkilöstön johtaminen, rekrytointi, talous ja hallinto

Pajula Matias

Pajula Matias

Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2019–2021

matias.pajula@kokoomusnuoret.fi

+358 50 575 3347

Me uskomme, että jokainen nuori on kiinnostunut omasta tulevaisuudestaan. Olemme varmoja siitä, että myös sinulla on omia päämääriä ja sanasi sanottavana itseäsi koskeviin päätöksiin.

Liity Kokoomusnuoriin