Kokoomusnuoret: Miksi Marinin hallitus panostaa mielummin hallintohimmeliin kuin ihmisten palveluihin?

Kannanotto

Marinin hallitus on esittänyt hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista. Esitetyn uudistuksen myötä palvelut siirtyisivät pääasiassa julkisen vallan piiriin 22 järjestäjän vastuulle. Kokoomusnuoret tyrmää esitetyn uudistuksen.

Hallituksen esittämän uudistuksen pääpainopiste on sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnon uudistamisessa ja uudistuksessa varsinaisten palveluiden kehittäminen ja niiden riittävä resurssointi jäävät selvästi varjoon. Kyseessä on siis ennen kaikkea hallintouudistus, jonka lähtökohtana ei tosiasiallisesti ole palveluiden laadun parantaminen kansalaisten näkökulmasta.

”Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen olisi tehtävä ajatellen yksilöiden parasta eikä ideologisesti hallinnon näkökulmasta. Kärjistäen hallituksen esittämä malli pyrkii rakentamaan julkista tuottajamonopolia. Tärkeintä on saada laajat sote-palvelut nopeasti ja laadukkaasti riippumatta hallinnollisesta rakenteesta”, linjaa lääketieteen kandidaatti ja Kokoomusnuorten jäsen Valtteri Kaasinen.

Jos uudistuksen lait menevät nykyisellään läpi, voi se johtaa yksityisten palveluiden katkeamiseen, sopimusten taannehtivaan mitätöimiseen sekä jopa julkisomisteisten yhtiöiden toiminnan päättymiseen. Terve kilpailu palveluiden välillä oikein hallittuna ja valvottuna johtaa parempiin sosiaali- ja terveyspalveluihin kaikille. Monituottajamallissa erilaiset toimijat kirittäisivät toisiaan ja yritykset, julkinen ja kolmas sektori voisivat osallistua palveluiden tarjontaan ja valvonta olisi tehokasta. 

“Osaamista olisi järkevintä keskittää nykyiselle viidelle erityisvastuualueelle, jotka voisivat olla myös vastuussa erikoissairaanhoidon järjestämisestä alueella. Joka tapauksessa palveluiden järjestäjällä tulisi olla vapaus valita palveluiden tuottaja eri toimijoiden välillä”, toteaa lääketieteen kandidaatti ja Kokoomusnuorten liittohallituksen jäsen Paavo Koho.

Hallituksen esittämän uudistuksen rahoitusmalli on huonosti suunniteltu ja johtaisi monella alueella merkittäviin resurssileikkauksiin. Esimerkiksi Varsinais-Suomen liitto on arvioinut, että malli johtaisi alueella toiminnan sopeuttamiseen ja yt-neuvotteluihin. Samanlainen tilanne olisi luvassa myös monissa muissa maakunnissa. Espoon kaupunki on arvioinut, että esitetty uudistus aiheuttaisi 70 miljoonan euron leikkaukset Länsi-Uudenmaan palveluihin.

”Hallituksen esitys johtaisi merkittäviin leikkauksiin sote-palveluissa ympäri Suomen. Hallituksen suunnittelema hallintohimmeli ei myöskään laskisi kustannuksia, vaan itseasiassa päinvastoin. Valtionvarainministeriön mukaan uudistus aiheuttaa seuraavan 15 vuoden aikana enemmän kustannuksia kuin nykyinen sote-malli aiheuttaisi. Miksi hallitus haluaa upottaa rahaa ihmisten hoitamisen sijaan hallintohimmelin rakenteluun?“, kysyy Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula

Lisätietoja:

Koho Paavo

Koho Paavo

koho.paavo@gmail.com

0408427047

Pajula Matias

Pajula Matias

Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2019–2021

matias.pajula@kokoomusnuoret.fi

+358 50 575 3347

Me uskomme, että jokainen nuori on kiinnostunut omasta tulevaisuudestaan. Olemme varmoja siitä, että myös sinulla on omia päämääriä ja sanasi sanottavana itseäsi koskeviin päätöksiin.

Liity Kokoomusnuoriin