Oulun Läänin Kokoomusnuoret: Kartellit kriminalisoitava

Kannanotto

Helsingin sanomat kertoi 10. Helmikuuta Kilpailu -ja kuluttajaviraston selvityksestä, jonka mukaan Isännöintiliittoon kytkeytyy maanlaajuinen isännöintialan hintakartelli. Sanktiona KKV esittää 22 miljoonan seuraamusmaksuja kartellissa toimineelle kuudelle yritykselle ja Isännöintiliitolle. Kartellissa mukana olleet toimijat omaavat merkittävän markkinaosuuden Suomen isännöintialasta ja yksi syytetyistä yrityksistä on isännöintialan suurin toimija.

“Vaadimme kartellien kriminalisoimista, kuten muun muassa Britanniassa, Norjassa ja Virossa on jo tehty. Elinkeinonharjoittajien välisistä kielletyistä kilpailunrajoituksista kuten osto- ja myyntihintojen suorasta tai välillisestä vahvistamisesta tulee rangaista nykyistä ankarammin” – linjaa Oulun Läänin Kokoomusnuorten piirihallituksen jäsen Paavo-Petteri Kelho

KKV:n esityksen mukaan isännöintiyhtiöt sopivat palveluiden hinnankorotuksista esimerkiksi viemällä kasvaneesta työmäärästä syntyneet kustannukset suoraan asiakashintoihin ja nostamalla asiakkailta perittyjä veloituksia. Lisäksi yhtiöt sopivat hinnoittelun yhdenmukaistamisesta ja pyrkivät lisäämään erillisvelvoitettavien palveluiden osuutta. Tarkkaan ei tiedetä, kuinka paljon taloyhtiöt ovat kartellin takia maksaneet ylihintaa. KKV:n johtaja Maarit Taurulan mukaan kansainvälisesti on kuitenkin havaittu, että yleensä kartellit nostavat hintaa kymmenen prosenttia, joskus jopa 30 prosenttia verrattuna tilanteeseen, jossa kartellia ei olisi.

“Kartellihinnoittelu on häikäilemätön ja suunnitelmallinen keino kilpailevien yritysten kesken vaikuttaa toimialan hintatasoon keinotekoisesti hintoja nostamalla. Toiminta on erittäin haitallista niin markkinoiden maineelle kuin asiakkaillekin, jotka päätyvät lopulta kartellin ajamien korkeampien hintojen maksajiksi” – muistuttaa Oulun Kokoomuksen Nuorten hallituksen jäsen Valtteri Kaasinen

Kilpailulain mukaan seuraamusmaksu saa olla enintään 10 prosenttia kunkin kilpailunrajoitukseen osallistuvan elinkeinonharjoittajan tai näiden yhteenliittymän liikevaihdosta siltä vuodelta, jona elinkeinonharjoittaja tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä viimeksi osallistui rikkomukseen.

“Vuonna 2011 säädettyä Kilpailulakia tulee uudistaa siten, että kilpailunrajoituksesta määrätyn seuraamusmaksun suuruutta nostetaan sekä kartelleihin puuttumista helpotetaan laskemalla puuttumiskynnystä nykyisestä 300 miljoonasta eurosta 100 miljoonaan euroon” – päättää Oulun Läänin Kokoomusnuorten puheenjohtaja Eveliina Erkkilä.

Lisätietoja:

Koho Eveliina

Koho Eveliina

Oulun Läänin Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja

erkkilaeveliina@outlook.com

+358 440 330 397

Kelho Paavo-Petteri

Kelho Paavo-Petteri

Piirihallituksen jäsen

pp.kelho@gmail.com

+358 405 135 798

Kaasinen Valtteri

Kaasinen Valtteri

valtteri.kaasinen@gmail.com

+358 443 446 505