Uudenmaan Kokoomusnuoret vaatii enemmän yrittäjyyskasvatusta nuorille

Kannanotto

Vuoden 2019 Nuorisobarometrin mukaan jopa 58 prosenttia alle 30-vuotiaista nuorista haluaisi vähintään kokeilla yrittäjyyttä jossain vaiheessa työurallaan. 14 prosenttia pitää yrityksen perustamista jo varmana tavoitteenaan. Kuitenkin tällä hetkellä vain noin 3 prosenttia alle 30-vuotiaista toimii yrittäjänä, mikä kertoo osaltaan käytännön taitojen opetuksen ja yrittämiseen kannustamisen puutteesta. 

Laajasta kiinnostuksesta huolimatta harvassa toisen asteen oppilaitoksessa tarjotaan käytännön eväitä yrittäjyyteen. Yrittäjyyskurssit ovat harvinaisuus, ja esimerkiksi koko maan 75 opetusministeriön nimittämässä erityislukiossa vain kahdessa on yrittäjyyspainotus tai -linja: Ylöjärven lukiossa sekä Lauttasaaren kansainvälisen liiketoiminnan lukiossa. Nykyinen tarjonta ei yksinkertaisesti vastaa kysyntää.

“Olen töissä Aalto-yliopistolla, jossa työnkuvaani kuuluu nimenomaan nuorille suunnattu yrittäjyyteen ja liiketoimintaan liittyvä opetus. Työssäni olen huomannut, että käytännönläheiselle yrittäjyyskasvatukselle on selvästi kysyntää. Kurssimme ja työpajamme ovat erittäin suosittuja erityisesti lukiolaisten keskuudessa”, sanoo Uudenmaan Kokoomusnuorten hallituksen varajäsen Marko Ikävalko.

Yrittäjyyslinjat lisäävät motivaatiota opiskelijoille tarjoamalla opetusta käsitteistä, joita ei opeteta muilla kursseilla. Erityislinjalla opiskelijat pääsevät keskittymään juuri niihin asioihin, jotka ovat heille tärkeitä. Linjojen kurssit sisältävät opetusta yrittäjyydestä, markkinoinnista, taloushallinnosta ja muista liiketoimintaan liittyvistä asioista, jotka kaikki auttavat valmistamaan opiskelijoita työelämään ja jatko-opintoihin.

“Opiskeltuani yrittäjyyslukiossa olen päässyt kokemaan paljon sellaista, jota en olisi kokenut normaalissa lukiossa. Näihin kokemuksiin kuuluvat esimerkiksi oman ryhmän johtaminen Slushissa, yrittäjyys-hackathonit ja monet merkitykselliset luennot kuuluisilta puhujilta. Yhteishaussa erikoislinjalle pyrki monta opiskelijaa, mutta vain pieni osa pääsi sisään. Kiinnostusta selvästi löytyy, mutta asiaa edistetään hitaasti”, jatkaa Uudenmaan Kokoomusnuorten jäsen Sami Al-Khafaji.

Ennen koronakriisiä Suomi oli alkamassa toipua talouden niin kutsutusta “menetetystä vuosikymmenestä”, kun talous romahti taas. Pandemia itsessään on osoittanut, että maailma voi joskus muuttua hyvinkin nopeasti, ja näihin tilanteisiin tarvitaan sellaista kekseliäisyyttä ja toimeliaisuutta, jollaista yrittäjyys opettaa. Yrittäjyystaitojen kehittäminen sekä yrittäjyyteen kannustaminen ovatkin avaimia hyvinvointiin ja vaurauteen, ja näihin asioihin voi vaikuttaa konkreettisesti esimerkiksi tulevissa kuntavaaleissa.

Uudenmaan Kokoomusnuoret vaatii, että nuorille tarjotaan enemmän yrittäjyyskasvatusta.

Lisätietoja:

Ikävalko Marko

Ikävalko Marko

Uudenmaan Kokoomusnuorten piirihallituksen jäsen

marko.ikavalko@aalto.fi

Al-Khafaji Sami

Al-Khafaji Sami

Uudenmaan Kokoomusnuorten jäsen

sami.alkhafaji@gmail.com

Holsti Emma

Holsti Emma

Liittohallituksen jäsen

emma.holsti@gmail.com

+358 404 108 814

Nupponen Konsta

Nupponen Konsta

Hallintosihteeri

konsta.nupponen@kokoomusnuoret.fi

+358 40 096 8274

Piirien asiakirja- ja taloushallinnollinen seuranta ja raportointi sekä hallinnollinen neuvonta