Hämeen Kokoomusnuoret

Hämeen Kokoomusnuoret: Suomeen tarvitaan kokonaisvaltainen anniskelureformi

Kannanotto

Suomalainen alkoholikulttuuri on viime vuosina kehittynyt erinomaiseen suuntaan. Humalahakuisuus onkin eritoten maamme nuorison keskuudessa vähentynyt radikaalisti tervehenkisen ajanvietteen hyväksi.

Tätä trendiä olisi valtiovallan ehdottomasti tuettava uudella anniskelureformilla: Ravintola-alan kohtuuttoman kireää sääntelyä tulisi ehdottomasti purkaa puhumattakaan kohtuuttoman korkeista ravintola-alkoholin verokannoista: ravintoloiden anniskeluveroa tulee laskea. Tämä voitaisiin rahoittaa sekä veronkevennysten dynaamisilla vaikutuksilla että alkoholin vähittäismyynnin veronkorotuksilla.

Vähittäismyyntiin tulee sisällyttää myös alkoholin etämyynti. Se siis sallittaisiin, mutta sille säädettävä verokanta ei vetäisi vertoja ravintola-alkoholille, jonka verokanta puolestaan laskettaisiin matalammalle tasolle. Näin kuluttajia kannustettaisiin edullisen ravintola-anniskelun pariin houkutteleviin, turvallisiin ja tervehenkisiin olosuhteisiin salakapakoiden ja kotiolojen sijasta.

Ravintola-anniskelun verokannan reipas kevennys laskisi hintoja, jolloin kasvava kulutuskysyntä olisi omiaan laajentamaan tarjontaa: erilaisia loungeja, krouveja, bistroja, terasseja ynnä muita ravintoloita voisi syntyä nykyistä enemmän kaupunkikeskustojen kortteleihin suuren maailman elkein. Tämä puolestaan takaisi maamme alkoholikulttuurin suotuisalle kehitykselle mitä erinomaisimmat lähtökohdat.

Tämä anniskelureformi voisi myös olla omiaan eliminoimaan alkoholihaittoja: ravintoloiden ovilta käännytettyjen ongelmakäyttäjien suhteellinen ostovoima vähittäis- ja etämyynnin puolella voisi verokantojen korotuksen myötä laskea, jolloin kyseiseen segmenttiin kohdistuva tarjonnan supistaminen tehostaisi kohtuullisen alkoholinkäytön lähtökohtia. Toisaalta ravintola-alkoholin huokeammalle verokannalle olisi olemassa kestävä rahoituspohja. Ja mikä parasta, kuluttajat saisivat yleisesti ottaen lisää valinnanvaraa tarjonnassa piilevän potentiaalin päästyä kunnolla kukoistamaan.

Epidemian vuoksi suuresti kärsinyt ravintola-ala kaipaa kohennusta. Toisaalta suomalaisessa alkoholikulttuurissa on kehittymisen mahdollisuuksia, jotka olisi syytä lunastaa oitis olosuhteiden normalisoitumisen myötä. Kaikkein eniten piristystä ankeiden aikojen päätyttyä tarvitsevat kuitenkin kuluttajat eli tavalliset ihmiset.

Lisätietoja:

Väli-Torala Venla

Väli-Torala Venla

Hämeen Kokoomusnuorten puheenjohtaja

venlavali-torala@outlook.com

+358 405 914 206

Johannes Mäkilä

Johannes Mäkilä

Piirin hallituksen jäsen

0442728501