Kokoomusnuoret: Selvitys ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä on pettymys

Kannanotto

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama selvitysryhmä on tänään antanut ministeriölle selvityksensä yliopistojen hallinnollisen autonomian tilaan liittyen. Osana selvitystä ryhmä on arvioinut sitä, rikkooko ylioppilaskuntien pakkojäsenyys perustuslain takaamaa yhdistymisvapautta. Selvitysryhmän mukaan pakkojäsenyys ei vaadi välittömiä lainmuutoksia. Kokoomusnuoret tyrmää tällaisen näkemyksen.

Kokoomusnuoret pitää yllättävänä selvitysryhmän näkemystä, ja on lopputuloksesta harmissaan. Perustuslakivaliokunnan vaatimuksesta selvitysryhmälle annettiin tehtäväksi tutkia, onko ylioppilaskunnan pakköjäsenyydelle löydettävissä hyväksyttäviä ja oikeasuhteisia perusteita, mutta selvitysryhmä viittasi lähinnä perustuslakivaliokunnan aikaisempiin lausuntoihin ilman todellista pohdintaa aiheesta. Kokoomusnuoret katsoo, ettei selvitysryhmä siis vastannut sille esitettyyn kysymykseen.

“Kehäpäätelmällä pääsee lähtöpisteeseen. Selvitysryhmän lopputulos ei tuottanut laisinkaan uutta tietoa pakkojäsenyyden perusteista, vaan tyytyi referoimaan vanhoja perustuslakivaliokunnan mietintöjä ja lausuntoja. Lainsäädäntö on kuitenkin muuttunut näiden perustuslakivaliokunnan kannanottojen jälkeen olennaisesti”, harmittelee Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula

Perinteisesti perustuslakivaliokunta on katsonut pakkojäsenyyden perustelluksi yliopistohallintoon osallistumisen sekä opiskelijaterveydenhuollon järjestämisen takia. Ensimmäistä ei hyväksytty pakkojäsenyyden perusteeksi ammattikorkeakouluopiskelijoille ja jälkimmäisen järjestämisvastuu on siirtynyt Kelalle. Nyt selvitysryhmä nosti aiempien argumenttien sijaan keskeisimmäksi pakkojäsenyyden perusteeksi ylioppilaskuntien perinteisen roolin yliopistohallinnossa.

Vuoden 2021 alusta YTHS-palvelut kuuluvat sekä ammattikorkeakoulu- että yliopisto-opiskelijoille. Kuitenkaan ammattikorkeakouluopiskelijoita ei pakoteta maksamaan YTHS-maksun lisäksi myös opiskelijakunnan maksua. Kokoomusnuoret kysyvät, miksi korkeakouluopiskelijoilla on eri säännöt riippuen opiskelupaikasta?

“Historian havina ei voi olla riittävä syy jatkaa yhdistymisvapauden polkemista. Jos ylioppilaskunnan kaltaista toimielintä oltaisiin perustamassa puhtaalta pöydältä, ei kenellekään tulisi mieleenkään järjestää sitä pakkojäsenyyden ympärille. Tämän todentaa jo se, ettei ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien pakkojäsenyyttä nähty perustuslain mukaisena”, linjaa Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Heidi Hanhela

Kokoomusnuoret katsoo, ettei ylioppilaskuntien lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi tarvita pakkojäsenyyttä, kuten kirkkokaan ei tarvitse lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi. Lisäksi ylioppilaskunnat säännöllisesti ylittävät laissa määritellyn tehtävänsä ottamalla kantaa yleispolitiikkaan sekä järjestämällä sellaisia palveluita, joita laissa ei näiden järjestämisvastuulle ole asetettu.

“Moni opiskelija ei koe ylioppilaskuntansa edustavan itseään ja mielipiteitään. Silti heidän tulee maksaa jäsenmaksu, jotta he voivat opiskella yliopistossa. Ylioppilaskunnat ottavat jatkuvasti kantaa muuhunkin kuin koulutuspolitiikkaan sekä välittömästi opiskelijoihin liittyviin asioihin”, pohtii liittohallituksen jäsen Paavo Koho

Kokoomusnuoret on lopputuloksen ohuuden ohella lisäksi tyytymätön siihen, millä prosessilla pakkojäsenyyden arviointia on tehty. Selvitysryhmän yliopistojen autonomiaa koskevassa kyselylomakkeessa pakkojäsenyyttä ei esimerkiksi nostettu erikseen esille laisinkaan. Kokoomusnuorilla ei ole tiedossa, että selvitysryhmä olisi kuullut opiskelijoita työssään muutoin. Pelkkä ylioppilaskuntien kuuleminen ei tällaisessa kysymyksessä riitä, jos tarkoitus on selvittää, kokevatko opiskelijat, että ylioppilaskunnalle lakisääteisesti määrättyjen tehtävien hoito vaatii pakkojäsenyyttä.

Allekirjoittaneet kuuluvat kaikki eri yliopistojen ylioppilaskuntien edustajistoihin. Matias Pajula kuuluu Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoon, Heidi Hanhela Svenska Handelshögskolans Studentkårin ja Paavo Koho Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoon.

Lisätietoja:

Pajula Matias

Pajula Matias

Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2019–2021

matias.pajula@kokoomusnuoret.fi

+358 50 575 3347

Hanhela Heidi

Hanhela Heidi

Kansainvälisen vaikuttamisen sihteeri

heidi.hanhela@kokoomusnuoret.fi

+358 405 519 981

Co-Opted Vice President of the International Young Democrat Union (IYDU), Secretary General of Youth of the European People's Party (YEPP)

Koho Paavo

Koho Paavo

koho.paavo@gmail.com

0408427047

Me uskomme, että jokainen nuori on kiinnostunut omasta tulevaisuudestaan. Olemme varmoja siitä, että myös sinulla on omia päämääriä ja sanasi sanottavana itseäsi koskeviin päätöksiin.

Liity Kokoomusnuoriin