Pohjanmaan Kokoomusnuoret: Hallituksen poukkoilevat toimet eivät saa uhata pääsykokeita

Kannanotto

Vuonna 2020 osa pääsykokeista järjestettiin koronarajoitusten vuoksi etänä. UNIFI ja ARENE ovat ilmoittaneet, että pääsykokeet järjestetään vuonna 2021 fyysisinä, mikäli viranomaismääräyksillä tätä ei kielletä.

Nykyisellä tiedolla vuoden 2021 korkeakoulujen pääsykokeita ei suoriteta etänä, vaan kokelaat kerääntyvät useisiin eri tiloihin. Koepäivien määrää on myös nostettu. Toimenpiteiden tarkoituksena on turvata kokelaiden terveys keskellä koronapandemiaa. Tilanteeseen voi kuitenkin tulla vielä muutoksia, jos viranomaiset määräävät lisää rajoituksia.

Pohjanmaan Kokoomusnuoret peräänkuuluttaa Marinin hallitukselta selkeitä ja johdonmukaisia toimia koronapandemian hoidossa, jotta pääsykokeet voidaan järjestää mahdollisimman normaalisti turvaten samalla sekä kokelaiden oikeusturva että terveys.

Viime viikolla myös sivistysvaliokunnan kokoomuslainen puheenjohtaja Paula Risikko otti kantaa asiaan. Risikko vaatii tiedotteessaan tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolta selvitystä korkeakoulujen opiskelijavalintojen yhdenvertaisuuden turvaamisesta.

”Hallituksen toimet rajoitusten ja esimerkiksi vaalien siirron suhteen ovat olleet poukkoilevia ja arvaamattomia. Nyt vaaditaan selvä suunnitelma ministeriön ja korkeakoulujen yhteistyöllä siitä, miten valintakokeet saadaan vietyä oikeudenmukaisesti ja terveysturvallisesti maaliin. Yksikään hakijoista ei kaipaa sitä ylimääräistä stressiä, jota pääsykokeiden tekotavan muutos aiheuttaisi’’, piirin puheenjohtaja Antti Tuomela toteaa.

Viime vuonna etänä järjestetyissä pääsykokeissa riski vilppiin oli suuri heikon valvonnan johdosta. Etäkokeet olivat kova kolaus hakijoiden oikeusturvalle. Paikalla suoritettavien pääsykokeiden avulla vilpin mahdollisuus voidaan minimoida ja opiskelupaikan saavat ne, jotka ovat tehneet kovasti töitä sen eteen.

‘’Viimevuotinen farssi ei saa missään tapauksessa toistua tänä vuonna. On päivänselvää, että etäkokeessa vilpin mahdollisuus on huomattavan suuri, sillä resurssit eivät yksinkertaisesti riitä valvontaan. Jos poikkeustilaan päädytään myöhemmin keväällä uudestaan, niin viranomaistahot melko varmasti asettavat sellaisia rajoituksia joiden vuoksi etäkokeisiin jouduttaisiin siirtymään toistamiseen”, piirihallituksen jäsen Jaakko Kosola kommentoi.

Muutokset pääsykokeisiin ja todistusvalinnalla hyväksyttävien määrään nostivat viime vuonna myös eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle tehtyjen kanteluiden määrää. Oikeusasiamies voi antaa korkeakouluille moitteita tai huomautuksen. Opiskelijavalinnan tuloksia hän ei kuitenkaan voi muuttaa.

“On siis tehtävä kaikki voitava, jotta tuollainen valitusrumba vältetään. Eiväthän ne huomautukset tai moitteet paljoa lämmitä enää siinä vaiheessa, kun sauna on jo tulessa ja kokeeseen tunnollisesti lukeneet ja sitä vilpittömästi suorittaneet jäävät pihalle’’, piirin varapuheenjohtaja Jaakko Koskela kuittaa.

Lisätietoja:

Tuomela Antti

Tuomela Antti

Liittohallituksen jäsen

antti.tuomela99@gmail.com

+358 50 331 8077

Koskela Jaakko

Koskela Jaakko

Pohjanmaan Kokoomusnuorten taloudenhoitaja

koskela63z@gmail.com

+358 50 918 4982

Kosola Jaakko

Kosola Jaakko

Pohjanmaan Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja

steamjaakko@hotmail.com

+358 400 735 632