Vaasan Kokoomusnuoret

Vaasan Keskussairaalan on kohdeltava harjoittelijoita tasapuolisesti

Kannanotto

MTV-uutiset toivat 15.4.2021 esille sen, että suomenkieliset sairaanhoidon opiskelijat ovat joutuneet huonon kohtelun kohteiksi Vaasan Keskussairaalassa harjoittelujaksojensa aikana. Erityisen huonon kohtelun kohteeksi ovat joutuneet ne opiskelijat, joilta ruotsin kieli ei ole sujunut erinomaisesti heti ensimmäisenä harjoittelupäivänä. Vaasan Kokoomusnuoret tuomitsevat harjoittelijoiden huonon ja epätasa-arvoisen kohtelun ja vaativat sitä, että sairaalan on puututtava ja korjattava opiskelijoiden mainitsemat epäkohdat.

”On erittäin surullista, jos osaavia terveydenalan ammattilaisia ei saada VKS:lle töihin, vaan he, jotka olisivat kiinnostuneita oppimaan myös toisen kotimaisen kielen, joutuvat vakituisten työntekijöiden kiusaamiksi ja syrjimiksi”, toteaa Vaasan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Aatu Puisto.

Vaasan seutua on pidetty muualla Suomessa liian ruotsinkielisenä, sisäänpäin kääntyvänä paikkakunta, mikä on näkynyt esimerkiksi yritysten rekrytointivaikeuksissa, Vaasan Keskussairaalan laajan päivystyksen ympärillä käydyissä keskusteluissa ja jopa siinä, että Vaasan yliopistoa luullaan virheellisesti ruotsinkieliseksi korkeakouluksi muissa suurissa kaupungeissa.

”Harjoittelijoiden huono kohtelu aiheuttaa siten myös laaja-alaista imagohaittaa Vaasan seudulle, jolloin korkeakouluihin hakevat ja muiden alojen opiskelijat joutuvat miettimään kahdesti, onko Vaasan seutu houkutteleva vaihtoehto opiskelua, asumista ja työskentelyä varten”, huomauttaa Vaasan Kokoomusnuorten hallituksen jäsen Aleksanteri Marttila.

Vaasan Kokoomusnuoret ymmärtävät kuitenkin sen, että Vaasan sairaanhoitopiiri on kaksikielinen, jolloin myös keskussairaalan on oltava kaksikielinen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että suomenkielisiä harjoittelijoita voidaan kohdella huonommin kuin ruotsinkielisiä harjoittelijoita.

”Erityisesti ensimmäisillä harjoittelukerroilla olisi hyvä se, että harjoittelijat pystyisivät harjoittelemaan käytännöntyötä omalla äidinkielellä, jotta he pystyisivät seuraavilla kerroilla palvelemaan sairaalan asiakkaita toisella kotimaisella äidinkielellä”, toteaa lopuksi Vaasan Kokoomusnuorten hallituksen jäsen Jaakko Koskela.

Lisätietoja:

Aatu Puisto

Aatu Puisto

Vaasan Kokoomusnuorten puheenjohtaja

puistoaatu@gmail.com

+358 402 186 990

Jaakko Koskela

Jaakko Koskela

Pohjanmaan Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja

koskela63z@gmail.com

+358 509 184 982

Aleksanteri Marttila

Aleksanteri Marttila

Vaasan Kokoomusnuorten hallituksen jäsen