Kolmas juridinen sukupuoli otettava käyttöön

Kannanotto

Kaikki ihmiset ovat yksilöitä ja poikkeavat toisistaan lukemattomin eri tavoin. Yhteiskunnan tehtävä on tukea ihmisten yksilöllisyyttä ja laajentaa yksilöiden itsemäärämisoikeutta. Sen sijaan yhteiskunnan tehtävä ei ole ylhäältä päin sanella, millaista elämää kunkin yksilön tulisi elää. Hyvinvoiva yhteiskunta koostuu hyvinvoivista ihmisistä, ja yksi hyvinvoinnin keskiössä olevista tekijöistä on laaja itsemääräämisoikeus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselytutkimuksen mukaan 70 prosenttia sateenkaarinuorista on kokenut ahdistelua ja syrjintää. Suomalaisista transihmisistä ja intersukupuolisista 20 prosenttia on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, mikä on tuplasti useammin kuin muut vastaajaryhmät. Tämä selviää Euroopan perusoikeusviraston kyselystä, josta selviää myös, että 40 prosenttia suomalaisista sateenkaarivähemmistöön kuuluvista ihmisistä on kokenut häirintää identiteettinsä vuoksi.

“Sateenkaarivähemmistöön kuuluvien ihmisten kokema ahdistelu, väkivalta ja syrjintä ovat edelleen huonosti tiedostettuja aiheita. Vähemmistöjen kokema stressi ja pelko pakottavat vaikenemaan muun muassa väkivallan uhan takia. Yhteiskunnallinen muutos tapahtuu hitaasti ja ylhäältä päin, jonka vuoksi laaja itsemääräämisoikeus on toteutettava laissa aikailematta. Kolmas juridinen sukupuoli ja vapaus identiteetin määrittelyyn ja määrittelemättä jättämiseen tuovat suojaa ja turvaa muun muassa inter- ja muunsukupuolisille ihmisille”, toteaa liittohallituksen jäsen Sera Savolainen.

Hallitusohjelmaankin kirjattu translain uudistus tulee toteuttaa kunnioittaen kaikkien sukupuoltaan korjaavien ihmis- ja perusoikeuksia. Hallitusohjelmasta poiketen itsemääräämisoikeutta tulee laajentaa entisestään. Perus- ja ihmisoikeuksien tulee toteutua perustuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. 

Kokoomusnuoret vaatii, että yksilön itsemääräämisoikeutta laajennetaan ja käyttöön otetaan kolmas juridinen sukupuoli. Juridisen sukupuolen korjaamisen ei tule vaatia todistusta lisääntymiskyvyttömyydestä. Prosessin ei tule myöskään pakottaa sukupuolirooleihin, vaan antaa ihmisen itse päättää omasta identiteetistään. 

“Länsimaisten yhteiskuntien jakamista arvoista kaikista tärkein on vapaus. Ihmisten vapaus olla juuri sellaisia kuin he itse haluavat olla. Länsimaiseen vapauteen kuuluu mahdollisuus määritellä itsensä sen mukaan, mitä on. Sen sijaan länsimaiseen demokratiaan ei kuulu pakkosterilisaatiot ihmisten tahtoa vasten. Nämä asiat on korjattava Suomessa välittömästi, jos haluamme jatkossakin toimia länsimaisten demokratioiden suunnannäyttäjänä”, päättää Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

Kesäkuun viimeisellä viikolla, Pride-viikolla, kunnioitetaan ihmisiä, jotka taistelivat Stonewallissa sateenkaari-ihmisten oikeuksien puolesta 28.6.1969. Tapahtumista tuli eilen kuluneeksi 52 vuotta ja sateenkaarioikeudet ovat näinä vuosikymmeninä menneet harppauksin eteenpäin. Homoseksuaalisuus on kuitenkin edelleen rikos yli 70 valtiossa eivätkä transsukupuolisten oikeudet vastaa ihmisoikeuksia Suomessakaan. Kokoomusnuoret on mukana rakentamassa tasa-arvoisempaa ja turvallisempaa yhteiskuntaa jokaiselle.

Lisätietoja:

Pajula Matias

Pajula Matias

Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2019–2021

matias.pajula@kokoomusnuoret.fi

+358 50 575 3347

Savolainen Sera

Savolainen Sera

sera.savolainen@gmail.com

+358 440 993 326