Uudenmaan Kokoomusnuoret: Elokapina luokiteltava rikollisjärjestöksi

Kannanotto

Kokoomusnuoret yhdessä emopuolueen kanssa on aina edustanut laillisuuden, oikeudenmukaisuuden ja järjestyksen edistämistä Suomen poliittisella kentällä. Emme ole koskaan uskoneet radikalismiin tai vallankumoukselliseen toimintaan. Tällä hetkellä Suomessa kuitenkin kytee kasvava nuoria radikalisoiva järjestö. Asia on jälleen noussut tapetille, kun Elokapina on päättänyt aloittaa Syyskapinan valtaamalla Mannerheimintien 10 päivän ajan 29.9.2021 alkaen.

”Tämän järjestön toiminta perustuu lähes yksinomaan vandalismiin, kansalaistottelemattomuuteen ja
aineellisen vahingon tekemiseen. He myös vaativat edustuksellisen demokratian sivuuttamista ja ovat täten
koko länsimaisen liberaalin demokratian vastustajia.”, toteaa Uudenmaan Kokoomusnuorten
puheenjohtaja Emma Holsti.

Elokapina on tullut viime vuosina tunnetuksi toinen toistaan vahingoittavimmista teoista. He ovat
esimerkiksi tahallaan vahingoittaneet Fortumin pääkonttoria ja Sanomataloa laajamittaisilla
sotkemisoperaatioilla. Valtakunnallisesti merkittävimmäksi toiminnan muodoksi ovat nousseet keskeisten
katujen sulkemiset tuntikausiksi tai jopa päiviksi kerrallaan. Näitä kaupunkien toimintaa merkittävästi
haittaavia sulkuja on nähty niin Helsingissä, Tampereella kuin muuallakin Suomessa.

”Elokapina vaatii julkisen liikenteen laajempaa käyttöä, mutta sulut ovat katkaisseet yhtä lailla niin julkista
liikennettä kuin autoilijoitakin. Tämä osoittaa Elokapinan toiminnan olevan sekavaa ja vailla todellisia
tavoitteita. Harva ylipäänsä ajelee hyvin vuoksi, vaan päästäkseen esimerkiksi töihin.”, jyrähtää
Uudenmaan Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Akseli Lehtonen.

Järjestö myös kannustaa ja kouluttaa nuoria kansalaistottelemattomuuteen. Tämä on selvästi laittomaan
toimintaan ja viranomaisten vastustamiseen tarkoitettua nuorten ja lasten manipulointia. Nämä
“koulutukset” siis tähtäävät lainvastaisen toiminnan leviämiseen yhteiskunnassa. Poliisi on jälleen joutunut
käyttämään kymmenien poliisien verran resursseja mielenosoituksen hallintaan ja ohjaamiseen, vaikka
näille resursseille olisi kipeää tarvetta yhteiskunnassa muutenkin.

”Näistä lukuisista mainituista syistä johtuen pidämme Uudenmaan Kokoomusnuorissa perusteltuna
Elokapinan luokittelemista rikollisjärjestöksi, sillä sen toiminta nojaa lähes täysin lainvastaisuuteen, joka on
jatkuvaa, harkittua ja vailla katumusta. Näin ollen tämänkaltainen, erityisesti nuoriin kohdistuva
radikalisoiva toiminta tulee lailla kieltää.”, päättää Uudenmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Emma
Holsti.

Lisätietoja:

Holsti Emma

Holsti Emma

emma.holsti@gmail.com

+358 40 410 8814

Lehtonen Akseli

Lehtonen Akseli

Liittohallituksen jäsen

akseli796@gmail.com

+358 44 367 9090