Helsingin Kokoomusnuoret: Viron yhteisöveromalli Suomeen

Kannanotto

Viron yhteisöveromallissa yhtiöön jätettyihin voittovaroihin ei kohdistu verotusta ja yhteisövero maksetaan vasta sitten, kun varoja nostetaan yhtiöstä. Jakamattomasta voitosta ei siis makseta veroja. Suomen nykyisessä veromallissa yhtiön voittoon kohdistuu 20% yhteisövero ja osinko verotetaan vielä erikseen osakkaan tulona.

“Viron yhteisöveromalli tukee kasvuhaluisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja nostaisi suurten yritysten kynnystä aloittaa yt-neuvottelut heikon tilikauden iskiessä. Tämä toimii myös kannustimena pk-yrityksille olla jakamatta tilikauden tulosta osinkoina ulos ja sen sijaan investoida voitot yrityksen kasvuun. Tällä hetkellä vain noin kymmenesosa suomalaisyrityksistä on voimakkaan kasvuhaluisia“, linjaa Helsingin Kokoomusnuorten puheenjohtaja Tella Soini.

“Sen lisäksi, että Viron yhteisöveromalli kannustaisi suomalaisia yrityksiä investoimaan, se kannustaisi ulkomaalaisia yrityksiä sijoittumaan Suomeen. Viro on onnistunut yhteisöveromallinsa ansiosta kehittämään itsestänsä varsin suositun kohteen liiketoiminnalle. Tämä vaikutus on nähty Suomessakin suomalaisten yritysten siirtyessä Viroon”, lisää Helsingin Kokoomusnuorten jäsen Oliver Leivo.

“Siirtyminen Viron yhteisöveromalliin antaisi selvän viestin liike-elämälle siitä, että Suomen valtio on sitoutunut vaikuttamaan myönteisesti yritysten liiketoiminnan edellytyksiin. Tämä itsessään kannustaisi ihmisiä yrittämään, ja yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa. Uutta mallia ei ole kuitenkaan järkevä ottaa käyttöön täysimääräisesti heti. Malli nimittäin väistämättä vähentäisi aluksi verotuloja mahdollisesti jopa miljardeilla. Kuitenkin riittävällä siirtymäajalla uudistuksen positiivinen vaikutus yritystoimintaan ja sitä kautta verotuloihin on väistämätön”, Leivo jatkaa.

Helsingin Kokoomusnuoret vaatii Suomen hallitusta muokkaamaan Suomen yhteisöveromallin Viron kaltaiseksi, siten että yritys maksaa veroa vasta jakaamansa osinkoa ja muuta voitonjakoa koskien eli yrityksen jäävää rahaa ei veroteta enää erikseen.

Lisätietoja:

Soini Tella

Soini Tella

Helsingin Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2021-2022

tella.soini@gmail.com

+358 45 231 8008

Leivo Oliver

Leivo Oliver

Helsingin Kokoomusnuorten puheenjohtaja

oliver.leivo@gmail.com

045 893 3118