Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret: Lukiodiplomi sallittava osaksi ylioppilastutkintoa

Kannanotto

Keväällä 2022 astuu voimaan tutkintouudistus, jossa ylioppilastutkinnon rakenteeseen lisätään yksi pakollinen kirjoitettava aine. Lukio-opiskelijoiden, jotka aloittavat ylioppilastutkinnon suorittamisen syksystä 2022 alkaen, tulee kirjoittaa siis vähintään viisi tutkintoainetta. Viiden tutkintoaineen vaatimus pohjautuu erityisesti pääsykoeuudistukseen: siinä missä ammattikorkeakoulujen todistusvalinnan pisteytyksessä huomioidaan viisi kirjoitettua tutkintoainetta, voi yliopistojen
todistusvalinnassa saada pisteitä alasta riippuen enintään kuudesta tutkintoaineesta.

Lukiolain mukaisesti lukiokoulutuksen tavoite on opiskelijoiden tukeminen kasvamaan hyviksi,
tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi. Lain mukaan koulutuksen tavoitteena on myös kasvattaa
nuorista yhteiskunnan jäseniä ja antaa jatko-opintoihin, työelämään ja harrastuksiin sekä
persoonallisuuden monipuoliseen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.
Lukiokoulutuksen ei siis ole tarkoitus toimia suorana valmennuskurssina korkeakouluopintoihin.
“Jokaisella ylioppilastutkinnon suorittaneella nuorella ei välttämättä ole tavoitteena ura juristina,
lääkärinä tai diplomi-insinöörinä. Jo ylioppilastutkinnon suorittaminen on osalle opiskelijoista
haastavaa ja yksi pakollinen kirjoitettava aine lisää hankaloittaa suoritusta entisestään. Ylipäätään on
ehdottoman tärkeää, että osaajia on kaikilla yhteiskunnan aloilla”, toteaa Varsinais-Suomen
Kokoomusnuorten aktiivi Siiri Turunen.

Kirjoitettavien aineiden lukumäärän kasvaminen heikentää opiskelijoiden mahdollisuuksia keventää
opetussuunnitelmaa, syöden lukio-opintojen monipuolisuutta etenkin taito- ja taideaineiden osalta.
Mahdollisuus oikeuteen poislukea pakollisia aineita erityisen tehtävän oppilaitoksissa pienentyy
huomattavasti. Tähän haasteeseen voitaisiin vastata tuomalla lukiodiplomi osaksi ylioppilastutkinnon
suorittamista. Lukiodiplomin suorittaminen toimisi näin vaihtoehtona yhdelle viidestä
ylioppilastutkintoon vaadittavasta suoritettavasta aineesta. 

“Lukiodiplomin tuominen osaksi ylioppilastutkintoa nostaisi taito- ja taideaineiden arvostusta. Lisäksi
mahdollisuus allokoida taito- ja taideaineille enemmän aikaa voisi lisätä opiskelijoiden hyvinvointia.
Lukiodiplomin suorittaminen, kuten taito- ja taideaineet ylipäätään, edistävät uudenlaista ajattelua ja
lisäävät sellaisten asioiden osaamista, joita tämän päivän yhteiskunnassa nuorilta vaaditaan”,
perustelee Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten piirihallituksen jäsen Aino Kovalainen.

Lisätietoja:

Kovalainen Aino

Kovalainen Aino

aino.kovalainen@hotmail.com

+358 44 975 5261

Turunen Siiri

Turunen Siiri

Sivistyspolitiikan verkoston puheenjohtaja

siirianniina.turunen@gmail.com

+358 40 036 3108