Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret: Valinnanvapauden tukeminen lyhentää terveyspalveluiden jonoja

Kannanotto

Terveyspalveluiden huonosta tilanteesta valitetaan jatkuvasti ja uutisotsikot täyttyvät
säännöllisin väliajoin eri kaupunkien pitkistä jonoista niin hammashoitoon kuin
terveyskeskuslääkärille. Koronan myötä myös erikoissairaanhoidot kiireettömän
hoidon jonot ovat venyneet paikoin hyvinkin pitkiksi.

Esimerkiksi lonkan nivelrikon heikentäessä pysyvästi liikunta- ja toimintakykyä, voi iäkäs henkilö joutua odottamaan ensin 3 kuukautta, eli hoitotakuuajan verran, terveyskeskuslääkärin aikaa. Mikäli
terveyskeskuslääkäri arvioi henkilön hyötyvän tekonivelleikkauksesta, tehdään lähete
erikoissairaanhoitoon. Ortopedin vastaanotolle voi olla kuukausien jono. Tämä
vastaanotto on leikkausarvio, jonka perusteella potilas pääsee lopulta leikkausjonoon.
Kiireettömät leikkausjonot taas paukkuvat tällä hetkellä koronan vuoksi monin paikoin
yli 6 kuukauden hoitotakuun. Ongelman hoitoon kuluu siis helposti yli vuosi.


Pelkkää hoitotakuuta kiristämällä ongelma ei korjaudu, vaan samalla on otettava
käyttöön kaikki terveydenhuollon osaava henkilökunta. Yksityissektorilla työskentelee
suuri määrä ammattilaisia, joiden olemassaolo tuntuu unohtuvan monessa
keskustelussa. Sairaanhoitopiiri voi tällä hetkellä hoitaa osan toiminnoistaan
ostopalveluna yksityiseltä toimijalta, kuten tekonivelleikkausten kohdalla on tehty
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Kiireettömässä erikoissairaanhoidossa, kuten
tekonivelleikkauksessa, potilas voi valita hoitopaikakseen haluamansa
sairaanhoitopiirin. Valinta ei kuitenkaan voi olla suoraan yksityinen sairaala. Omaksi
terveysasemakseen voi niin ikään valita minkä tahansa terveysaseman, mutta ei
yksityistä lääkärikeskusta.


Valinnanvapautta siis on, mutta se ei tällä hetkellä lähtökohtaisesti kohdistu kuin
julkisesti tuotettuihin palveluihin. Palvelusetelin laajamittainen käyttö voisi olla
vastaus inhimillisen kärsimyksen vähentämiseksi ja samalla yhteiskunnan rahojen
säästämiseksi. Yksinkertaisesti hoidettavista asioista kun tulee odottelun aikana
yleensä paljon monimutkaisempia. Palvelusetelillä voidaan lisätä todellista
valinnanvapautta ja luoda mahdollisuus koko terveydenhuollon kapasiteetin käytölle
jonojen lyhentämiseksi. Palvelusetelin avulla työssäkäyvä henkilö voisi käydä lääkärin
vastaanotolla lonkkakivun vuoksi työpäivän jälkeen kohtuulliseen hintaan. Vaikka
todellinen valinnanvapaus ei palvelusetelienkään avulla ulottuisi kaikkein
pienituloisimpiin, olisi palvelusetelien mahdollistama jonojen lyheneminen kaikkien
etu.

 

Lisätietoja:

Viivi Laitinen
Lääkäri
Varsinais-Suomen kokoomusnuorten jäsen
viivi.laitinen@phnet.fi
(0407003467)


Arvi Tolvanen
Puheenjohtaja
Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret