Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret: Yleishyödyllisille yhteisöille tehtävät lahjoitukset verovähennyskelpoisiksi yksityishenkilöille ja yrityksille

Kannanotto

Yksityishenkilöiden tai yritysten tekemät yli 850 euron suuruiset lahjoitukset tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen tietyille tahoille ovat lahjoituksen antajalle verovähennyskelpoisia.  Esimerkiksi yliopistoille tehtävistä lahjoituksista saa lahjoittaja lahjoitusvähennyksen. Tiedettä, taidetta tai kulttuuriperinnettä väheksymättä tulisi lahjoitukset kaikille yleishyödyllisille yhteisöille saada mukaan verovähennyskelpoisuuden piiriin. 

Yleishyödyllisen yhteisön tarkoitus on toimia yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi
aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä. Yleishyödyllisen yhteisön
toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin, eikä se tuota toiminnallaan siihen osallisille
taloudellista etua. Esimerkiksi urheiluseurojen katsotaan olevan yleishyödyllisiä.

“Suomalaisessa yhteiskunnassa yleishyödyllisten yhdistysten toiminta on tärkeä osa kansalaisten
aktiivisuutta ja hyvinvointia. Yleishyödyllisten yhdistyksen toiminta on merkityksellistä, sekä
huomattava ja näkyvä osa suomalaista yhteiskuntaa. Olisi tärkeää, että näiden yhteisöjen ja
yhdistysten toimintaan lahjoittaminen tulisi kannattavaksi lahjoituksen tekijälle”, avaa Varsinais-
Suomen Kokoomusnuorten paikallisyhdistyksen puheenjohtaja ja aktiivi Siiri Turunen.

“Yrityksille lahjoitus on aina kulu, joten siihen ei juurikaan ole kannustimia. Monien
yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta ei ole toteutettavissa ilman lahjoituksia. Suomessa järjestöjen ja
toimijoiden rahoitus ohjautuu suurimmissa määrin valtion kautta, mutta yksityishenkilöitä ja yrityksiä
voitaisiin kannustaa verovähennyskelpoisuuden myötä tekemään lahjoituksia yhä enemmän
yleishyödyllisille yhteisöille niiden toiminnan vahvistamiseksi”, linjaa Varsinais-Suomen
Kokoomusnuorten puheenjohtaja Arvi Tolvanen.

“Tuloverolakia olisi hyvä muuttaa siten, että yksityishenkilön tai yrityksen antama lahjoitus
yleishyödylliseen yhdistykseen oikeuttaa verovähennykseen lahjoittajan verotuksessa riippumatta
lahjoituksen suuruudesta,” päättää Siiri Turunen.

Lisätietoja:

Turunen Siiri

Turunen Siiri

Kokoomusnuorten Turun aluejärjestön varapuheenjohtaja, sivistyspolitiikan verkoston puheenjohtaja

siiri.turunen@turku.fi

+358 40 0363108

Tolvanen Arvi

Tolvanen Arvi

Liittohallituksen jäsen

arvi.tolvanen@gmail.com

+358 500 470 440