Pohjanmaan Kokoomusnuoret

Pohjanmaan Kokoomusnuoret: Alkoholin vähittäismyynnin aikarajoitukset historiaan

Kannanotto

Pohjanmaan Kokoomusnuoret tukee kansalaisaloitetta, joka tähtää alkoholin vähittäismyynnin aikarajojen poistamiseen. Pohjanmaan Kokoomusnuorten piirihallituksen jäsen ja taloudenhoitaja Frans Koivula on ollut mukana aloitteessa yhtenä sen vastuuhenkilöistä.

“On täysin järjetöntä, että valtio puuttuu holhoavalla tavalla ihmisten arkielämään sääntelemällä alkoholin vähittäismyynnille aikarajoitukset. On aika nostaa suomalainen alkoholilainsäädäntö eurooppalaiselle tasolle”, Koivula linjaa.

Ratkaisuksi tulee esittää mallia, jossa valtio ei toimillaan puuttuisi alkoholimyynnin aikarajoituksiin, vaan kaupalla itsellään olisi mahdollisuus säätää tai halutessaan ottaa ne kokonaan pois. ‘’Nykyinen alkoholilainsäädäntö on osittain jämähtänyt edelliselle vuosituhannelle. Kokoomusnuoret on johdonmukaisesti ajanut vapaampaa suomalaista alkoholipolitiikkaa jo vuosia’’, Pohjanmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Antti Tuomela toteaa.

Pohjanmaan Kokoomusnuoret tiedostavat alkoholista aiheutuvien haittojen merkittävyyden. Keskeiset keinot haittojen vähentämisessä ja ehkäisyssä eivät kuitenkaan ole aikarajoitukset, vaan varhainen puuttuminen ja matalan kynnyksen hoitoon pääsyn helpottaminen. “Tutkimukset osoittavat selkeästi, että suomalaisten humalahakuinen juominen on vähentynyt runsaasti 2000-luvun aikana. Alkoholin haittoihin aikarajoituksilla ei voida puuttua, koska alkoholiongelmiin ajautuneella ihmisellä on usein myös taloudellisia tai sosiaalisia haasteita elämässä. Alkoholiongelmien vähentämisessä keskeistä on panostaa entistä enemmän resursseja sosiaalipoliittisiin keinoihin”, Koivula päättää.

Lisätietoja:

Koivula Frans

Koivula Frans

Pohjanmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja

franskoivula@gmail.com

+358 45 310 8731

Tuomela Antti

Tuomela Antti

Liittohallituksen jäsen

antti.tuomela99@gmail.com

+358 50 331 8077

Me uskomme, että jokainen nuori on kiinnostunut omasta tulevaisuudestaan. Olemme varmoja siitä, että myös sinulla on omia päämääriä ja sanasi sanottavana itseäsi koskeviin päätöksiin.

Liity Kokoomusnuoriin