Helsingin Kokoomusnuoret: Toisen asteen lähiopetus turvattava pitkittyneessä pandemia-ajassa

Kannanotto

Kolmatta vuotta jatkuva koronapandemia on ajanut poliitikot ja asiantuntijat jälleen kriittiseen päätöksentekotilanteeseen. Helsingin Kokoomusnuoret vaatii päättävissä elimissä olevilta vakavaa harkintaa etäopetukseen siirtymisen suhteen ja katsoo, että nuorten oikeus koulutukseen tulee turvata ja laittaa etusijalle. Kasvavien ja kehittyvien nuorten paikka on koulussa pitkittyvästä pandemiasta huolimatta.

“On selvää, että omikronmuunnos on johtanut tilanteeseen, jossa lisärajoitukset yhteiskunnan toimintaan on koettu välttämättöminä. STM:n viime hetken suositus etäopetukseen siirtymisestä ei tästä huolimatta ole kestävä. Suositus on räikeästi ristiriidassa ministeriön lapsia ja nuoria koskevan julkilausuman (30.12.2021) kanssa, mikä nimenomaan korostaa lasten ja nuorten oikeutta mahdollisimman normaaliin arkeen yhä jatkuvana pandemia-aikana”, toteaa Helsingin Kokoomusnuorten piirihallituksen varajäsen Liina Idänpään-Heikkilä.

“Kuten kyseisessä lausumassakin tuodaan esille, ovat koronatoimet kohdistuneet hauraassa asemassa oleviin lapsiin ja nuoriin. On käsittämätön tilanne, että täysi-ikäinen voi käydä koulupäivän aikana baarissa, mutta samanaikaisesti nuorelta evätään mahdollisuus käydä koulussa. Pitkittyneiden etäopetusjaksojen seurauksena esimerkiksi monet lukiolaiset ovat viettäneet puolet opinnoistaan etäopetuksessa. Nyt ehdotetut koulusulut osuvat myös haastavaan aikaan vaarantaen kevään ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisen”, Idänpään-Heikkilä jatkaa.

“THL:n vuonna 2020 aloitetun seurantatilaston mukaan lukioissa tapahtuneiden altistumisten aiheuttamien jatkotartuntojen määrä on marginaalisen pieni eikä edellisten koulusulkujen ole todettu laskeneen tartuntoja ikäryhmässä. Näiden tilastojen valossa on järjetöntä vaarantaa nuorten mielenterveys ja jaksaminen etäopetuksen haasteilla”, Helsingin Kokoomusnuorten puheenjohtaja Tella Soini täydentää.

Helsingin Kokoomusnuoret haluaa korostaa paikallisen päätöksenteon tärkeyttä valtakunnallisen etäopetussuosituksen sijaan. Koronaturvallisuutta on mahdollista edistää muilla keinoilla, esimerkiksi lisäämällä testaamista kouluissa. Viimeisenä keinona voidaan palata jo käytössä olleeseen hybridimalliin, joka vähentää oppilasmääriä kouluissa. Malli toimii kevyempänä vaihtoehtona eristyksenomaiselle etäopetusjaksolle mahdollistaen koulupiirissä pysymisen rankkana pandemia-aikana.

Lisätietoja:

Soini Tella

Soini Tella

Helsingin Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2021-2022

tella.soini@gmail.com

+358 45 231 8008

Idänpään-Heikkilä Liina

Idänpään-Heikkilä Liina

Talouspoliittisen verkoston varapuheenjohtaja

liina.idanpaanheikkila@gmail.com

0458962221