Oppilashuolto hyvinvointialueilta takaisin kunnan päätöksentekoon

Kannanotto

Hyvinvointialueuudistuksen myötä myös oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut siirtyvät hyvinvointialueen järjestämisvastuulle nykyisen kunnan järjestämisvastuun sijasta. Me Hämeen Kokoomusnuorissa koemme uudistuksen palvelun laadun kannalta suureksi riskiksi.

Oppilas- ja opiskelijahuolto toimii tiiviissä yhteistyössä opettajien ja muun kouluorganisaation kanssa. Järjestämisvastuun siirtäminen kauemmas koulun arjesta voi aiheuttaa suoran kommunikaatiokanavan heikentymistä ja ongelmia esimerkiksi tietosuojaan liittyvissä asioissa. Lisäksi hyvinvointialueen sisällä palvelu joudutaan tasapäistämään kuntien välillä, vaikka joissain kunnissa tarve oppilashuollon palveluille voi olla merkittävästi suurempi. Kunnat ovat myös profiloituneet hyvin järjestetyllä ja turvatulla oppilashuoltoresursseilla.

”Kannamme huolta kunnallisen puolen ruuhkautuneista mielenterveyspalveluista ja pelkäämme tämän uudistuksen vaikeuttavan nopeaa pääsyä tarvittavan hoidon pariin ja siten oppilaidemme oppimistulosten heikentymistä”, kertoo Hämeen Kokoomusnuorten Leevi Vekka.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jäämässä kuntien järjestämisvastuulle hyvinvointialueuudistuksen myötä, joten myös oppilas- ja opiskelijahuollon voisi siirtää saman toimielimen alle kunnissa. Edistääksemme asiaa konkreettisesti, teimme aiheesta aloitteen Kokoomuksen Nuorten Liiton liittokokoukseen 5.–7.11.2021, ja se hyväksyttiin

Lisätietoja:

Väli-Torala Venla

Väli-Torala Venla

Kansainvälisen vaikuttamisen jaoston jäsen

venlavali-torala@outlook.com

+358 40 591 4206

Leevi Vekka

Leevi Vekka

Hämeen Kokoomusnuorten piirihallituksen jäsen