Sivistyspolitiikan verkosto: Kirjastojen noutamattomista teosvarauksista seurattava sakkomaksu

Kannanotto

Monissa Suomen kirjastoissa on käytäntönä periä maksu noutamatta jätetyistä varatuista kirjoista ja muista teoksista. Valitettavasti kaikissa kirjastoissa tämä ei ole vielä käytäntö, mutta Kokoomusnuorten sivistyspolitiikan verkoston mielestä sen pitäisi olla.

“Nykyään kirjojen varaaminen käy näppärästi netissä. Valitettavasti tämä näppäryys myös johtaa helposti siihen, ettei varattuja kirjoja noudeta. On julkisten varojen ja henkilöstön työajan väärinkäyttöä, että vapaasti varattavissa oleva teos, joka usein kuljetetaan toisesta kirjastosta omaan lähikirjastoon, jätetään varauksesta huolimatta hakematta. Maltilliset maksut varmasti motivoisivat varaajia myös noutamaan kirjat, jolloin veronmaksajien rahaa ja henkilöstön työaikaa ei menisi hukkaan”, linjaa Kokoomusnuorten sivistyspolitiikan verkoston varapuheenjohtaja Teresa Bäckström.

“Maksu ei tarkoittaisi tietenkään sitä, että asiakas joutuisi maksamaan varaamastaan kirjasta, mikäli teos ei olisikaan ennen saapumistaan enää tarpeellinen tai ajankohtainen. Tälläkin hetkellä kirjastoissa on mahdollisuus peruuttaa tehty varaus, jolloin varaajalle ei koidu kustannuksia, kun peruutus tehdään kyseisen kirjaston ohjeistuksen mukaisesti. Tämä myös mahdollistaa sen, että kirja pääsee nopeammin takaisin kiertoon ja tarpeettomilta kustannuksilta vältytään”, lisää Bäckström.

“Kirjojen noutamatta jättäminen on talouden lisäksi myös ympäristökysymys. Kirjojen ylimääräinen kuljetus kirjastosta toiseen luo ympäristölle turhaa rasitetta. Varatut mutta noutamatta jätetyt kirjat myös hidastavat aineistojen siirtymistä ja kasvattavat varausjonoja. On huomattavasti käyttäjäystävällisempää, kun kirjastojen varausjärjestelmät eivät kuormitu hakemattomista teoksista”, muistuttaa Kokoomusnuorten sivistyspolitiikan johtoryhmän jäsen Janina Gunnar.

Kokoomusnuorten sivistyspolitiikan verkosto vaatiikin kaikkia Suomen kirjastoista päättäviä elimiä ottamaan noutamatta jääneistä kirjoista ja teoksista perittävän maksun käsiteltäväksi, mikäli nämä maksut eivät vielä ole käytössä.

Lisätietoja:

Bäckström Teresa

Bäckström Teresa

Pääsihteeri

teresa.backstrom@kokoomusnuoret.fi

+358 40 152 4080

Operatiivisen toiminnan johtaminen, henkilöstön johtaminen, rekrytointi, talous ja hallinto

Gunnar Janina

Gunnar Janina

Sivistyspolitiikan verkoston johtoryhmän jäsen

janinagunnar@gmail.com