Pohjanmaan Kokoomusnuoret: Suomen kilpailukykyyn ryhtiliike

Kannanotto

Suomen teollisuuden tuotantokyky on heikentynyt finanssikriisin jälkeen. Merkittäviä syitä tähän ovat olleet Nokian matkapuhelinteollisuuden kuihtuminen ja metsäteollisuuden rakennemuutos. Pohjanmaan Kokoomusnuoret näkevät, että poistuneen tuotantokapasiteetin korvaamiseksi Suomi tarvitsee paljon uusia korkean tuottavuuden investointeja teollisuuteen. Tässä keskeistä roolia näyttelee maamme kilpailukyky, joka on jäänyt jälkeen viime vuosina kilpailijamaistamme.

Kilpailukyvyn heikentymisestä osoituksena merkittävä osa suomalaisten yritysten investoinneista on mennyt ulkomaille ja Suomi on jäänyt hopeasijalle. Perusteluissa investointien valumiselle ulkomaille on painotettu erityisesti korkeaa yritysverotusta, logistiikkakustannuksia sekä työmarkkinatilanteen haasteellisuutta.

”UPM-Kymmene rakentaa uuden biojalostamonsa Alankomaihin kuten myös osittain valtio-omisteinen Neste. Päätökset ja niiden perustelut muun muassa kustannuskilpailukyvyn osalta osoittavat, että Suomi ei ole tällä hetkellä riittävän kilpailukykyinen uusia investointeja varten”, kommentoi Pohjanmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Antti Tuomela.

Pohjanmaan Kokoomusnuoret näkevät välttämättömänä, että Suomen on parannettava kilpailukykyä nykyisestä tasosta merkittävillä työreformeilla.

”Kilpailukykyä voidaan parantaa työmarkkinoiden joustavuutta lisäämällä, yritysverotuksen keventämisellä, sekä sääntelyn pitämisen ennakoitavalla tasolla ja työn tarjontaa lisäämällä”, toteaa varapuheenjohtaja Frans Koivula.

Teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamisella on myös tärkeä osa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan toiminnassa.

”Tilanne on tällä hetkellä huolestuttava. Nyt tarvitaan rohkeita uudistuksia työpaikkojen ja yritysten toiminnan turvaamiseen”, Tuomela painottaa.

Pitkällä aikavälillä kilpailukykyyn vaikuttaa eniten kuitenkin teknologian taso ja sen tuottavuus.

”Tätä varten Suomen on tehtävä hyvä verotusmalli, jolla yksityistä tutkimusta ja tuotekehitystä voidaan tehdä Suomessa, jolloin myös korkean arvonlisäyksen investoinnit kohdistuvat todennäköisemmin myös Suomeen”, linjaa piirin taloudenhoitaja Jaakko Koskela.

Lisätietoja:

Tuomela Antti

Tuomela Antti

Liittohallituksen jäsen

antti.tuomela99@gmail.com

+358 50 331 8077

Koivula Frans

Koivula Frans

Pohjanmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja

franskoivula@gmail.com

+358 45 310 8731

Koskela Jaakko

Koskela Jaakko

Talouspolitiikan verkoston johtoryhmän jäsen

koskela63z@gmail.com

+358 50 918 4982