Pohjanmaan ja Uudenmaan Kokoomusnuoret: Energiaomavaraisuus kunniaan

Kannanotto

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on asettanut vakavan tarkastelun alle myös Euroopan unionin ja Venäjän välisen energiakaupan. Hyökkäyksen johdosta asetetut tuntuvat pakotteet eivät ole vielä vaikuttaneet energian tuontiin Venäjältä, mutta energiakaupan katkeamiseen on varauduttava. Suomi on erittäin riippuvainen Venäjän tuontienergiasta, minkä johdosta Pohjanmaan ja Uudenmaan Kokoomusnuoret katsovat, että Suomessa on välittömästi aloitettava energiaomavaraisuuden kunnianpalautus.

’’Suomi on ajautunut erittäin energiariippuvaiseksi itänaapuristamme. Olemme yksi EU:n riippuvaisimmista maista Venäjän tuontienergian osalta. Energiantuonnistamme jopa 65 prosenttia on peräisin Venäjältä. Ukrainaan tehdyn hyökkäyksen seurauksena tämä side on katkaistava pikimmiten: energiariippuvuus on lopetettava ja omavaraisuus nostettava kunniaan’’, toteaa Pohjanmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Antti Tuomela.

Venäjä on energianmyynnillään saanut merkittävää vipuvartta energia- ja geopoliittisesti Euroopassa. Tosiasiat on nyt tunnustettava ja on ryhdyttävä johdonmukaisiin toimenpiteisiin energiaratkaisujen osalta Suomessa ja koko Euroopassa.

’’Suomen ja koko Euroopan unionin on välittömästi aloitettava toimet energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden parantamiseksi. Esimerkiksi ydinvoimaa on lisättävä merkittävästi koko Euroopassa. Tarvitsemme monipuolisen ja realistisen energiapaletin, joka ei kärsi Venäjän arvaamattomasta luonteesta. Tämä on sekä talouden että turvallisuuden kannalta kestävä ratkaisu’’, kommentoi Uudenmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Akseli Lehtonen.

Kansallisen energiasektorin kannalta on pyrittävä luomaan lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelma energiaomavaraisuuden nostamiseksi.

’’Energiaomavaraisuuden nostoon tarvitaan ratkaisuja lyhyellä ja pidemmällä tähtäimellä. Kotimaisen energian roolia on tämän kaiken seurauksena nostettava. Esimerkiksi perisuomalaisen turpeen hallitsematon alasajo on katkaistava ja nostettava turvaamaan omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Infra ja ammattitaito koneistoineen on valmiina käyttöä varten, ansiokkaista yrittäjistä puhumattakaan. Pidemmällä aikavälillä on luotava kotimaisista uusiutuvan energianlähteistä koostuva monipuolinen, kansallinen energiakokonaisuus’’, linjaa Tuomela.

Harjoitetun politiikan pitää aina elää ajassa. Mikäli geopoliittisessa ympäristössä tapahtuu jokin maata ravisteleva muutos, on selvää, että myös poliittisen päätösenteon peruslähtökohtien on muututtava. Näin ollen piirijärjestöt pitävät Suomen tämänhetkisten ilmastotavoitteiden ylläpitämista haastavana kansallisen edun näkökulmasta.

”Suomen tulee tunnustaa politiikkamme lähtökohtien muutos ja samalla muistaa koko demokratiamme vankkumaton pohja: itsenäisyytemme säilyminen. On harkittava vakavasti, että muuta Eurooppaa kunnianhimoisemman hiilineutraalisuustavoitteen edistäminen keskeytetään väliaikaisesti, jotta voimme esimerkiksi valjastaa turpeen käyttöömme. Lopulta itsenäinen Suomi on myös ympäristölle paljon parempi asia kuin osana Venäjää oleva Suomi”, korostaa Lehtonen.

Pohjanmaan ja Uudenmaan Kokoomusnuoret painottavat, että Suomen on oltava valmiina järkeviin päätöksiin Venäjän sotatoimien aiheuttamassa uudessa energiapoliittisessa todellisuudessa.

’’Länsi on ollut yhtenäinen ja vahva Ukrainan kokeman kriisin keskellä. Energia-aseen käyttö on mahdollinen nyt ja tulevaisuudessakin, joten energiakaupan katkaisua ei voida sulkea pois. Meidän Suomessa on oltava valmiina tähänkin tilanteeseen. Toimeen on ryhdyttävä heti’’, puheenjohtajat päättävät.

Lisätietoja:

Tuomela Antti

Tuomela Antti

Liittohallituksen jäsen

antti.tuomela99@gmail.com

+358 50 331 8077

Lehtonen Akseli

Lehtonen Akseli

Liittohallituksen jäsen

akseli796@gmail.com

+358 44 367 9090