Talouspolitiikan verkosto

Talouspolitiikan verkosto: Perustulokokeilu tulee toteuttaa uudestaan

Kannanotto

Empiirinen tutkimus työnteon kannustimien parantamisesta perustulon kaltaisin sosiaaliturvamallein on erinomainen keino etsiä ratkaisua kannustinloukku-ongelmaan, ja siksi perustulokokeilu on toteutettava uudestaan.

Suomessa toteutettiin Juha Sipilän pääministerikaudella perustulokokeilu (2017-2018). Perustulokokeilun pääasiallinen tavoite oli selvittää, voiko perustulolla parantaa työllisyyden kannustimia. Kokeilu oli merkittävä myös kansainvälisesti, sillä samankaltaisia kokeiluja on toteutettu yhtä laajassa mittakaavassa vähän.

Perustulokokeilussa oli siis ideana testata, kuinka perustulo, eli yksinkertainen, vastiikkeetoon tulonsiirto toimisi sosiaaliturvamallina. Perustulon ideana on kannustaa osallistumaan työmarkkinoille, sillä se vähentää kannustinta jäädä työttömyystuen piiriin. Perustulon ideana on myös korvata sosiaaliturvajärjestelmän monimutkaisuutta, ja vähentää yleisesti vastenmielisenä koettua byrokraattisuutta tukia hakiessa.

Perustulokokeilu toteutettiin Kelan työttömyyskorvauksen saajilla, joista perustuloa maksettiin 2000 henkilölle & loput 173 222 saivat tukia normaalisti. Perustuloa maksettiin 560€, vrt. Kelan työttömyyskorvaus 558€. Hypoteesina oli, että perustulon maksamisen myötä työllisyys kohderyhmässä paranee, kun työllistymisen rahalliset kannustimet paranevat merkittävästi.

Kokeilu kuitenkin epäonnistui ja hypoteesi oli kaukana lopullisista tuloksista. Kokeilussa oli moni asia vinksallaan – koeryhmänä oli vain yksi ryhmä, ja luotettava tulos olisi vaatinut useamman koeryhmän. Lisäksi, kokeilun toisena vuonna hallitus toteutti aktiivimallin, jolloin kokeilun vaikutuksia on haastava erottaa aktiivimallin aiheuttamista vaikutuksista. Lisäksi, kokeilusta vielä epäonnistuneemman teki se, että koeryhmältä ei voitu perustulon saamisesta huolimatta evätä oikeutta hakea aiemmin saatua työttömyyskorvausta. Luonnollisesti kävi siis niin, että perustuloa hakevat päättivät hakea myös työttömyyskorvausta ja näin ollen lähinnä kasvattivat saamiaan tulonsiirtoja ja jättäytyivät yhä työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Näin tuloksissa ei näkynyt juurikaan positiivista työllistymisvaikutusta – vaikka uskon, että sellainen varmasti olisi, jos kokeilu toteutettaisiin fiksummin. Kokeilun tulisi ottaa mukaan ehdottomasti ainakin useampi koeryhmä ja varmistaa ettei muita tukia haettaisi perustulon lisäksi.

Ja miksi näin? Siksi, koska perustulon kaltainen sosiaaliturvamalli olisi ehdottomasti kannattampi kuin nykyinen, monimutkainen ja passivoiva sosiaaliturvajärjestelmä. Suomen kaltaisen modernin hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen ei voi olla tulevaisuudessa mahdollista, jos työnteko ei kannata ja yhä useampi ihminen joutuu kannustinloukkuun. Empiirinen tutkimus työnteon kannustimien parantamisesta perustulon kaltaisin sosiaaliturvamallein on erinomainen keino etsiä ratkaisua kannustinloukku-ongelmaan, ja siksi perustulokokeilu on toteutettava uudestaan.

Lisätietoja:

Siimento Julia

Siimento Julia

Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten puheenjohtaja

julia.siimento@gmail.com

+358 44 277 9183