Hämeen Kokoomusnuoret: Yliopistojen on luovuttava tarpeettomista läsnäolopakoista

Kannanotto

Korona-aika on muuttanut opetuksen toteutusta merkittävästi yliopistoissa. Pahimpina koronahuippuina yliopistot olivat melkeinpä kokonaan suljettuja, mutta tällä hetkellä lähiopetukseen on palattu laajasti. Koronan aiheuttamien rajoitusten poistuessa yliopistot ovat palaamassa vanhoihin opetuskäytäntöihin, joita ei todellisuudessa enää ole.

Hämeen Kokoomusnuoret katsoo, että yliopistojen on luovuttava tarpeettomista läsnäolopakoista luentokursseillaan. Poikkeuksena olisivat erityistä läsnäoloa vaativat kurssit, mutta pääsääntöisesti luennoille osallistumisen pakosta tulisi luopua. Jos läsnäolopakkoja on kuitenkin kurssilla oltava, tulisi niistä tiedottaa opiskelijoita hyvissä ajoin ennen kurssin alkua.

”Korona-ajan etäopetus on kohdellut opiskelijoita vaihtelevasti: osa on hyötynyt siitä ja osa on puolestaan kärsinyt. Nyt kun ollaan palaamassa yliopistoille, ei tule kuitenkaan unohtaa etäopetuksen tuomia vapauksia ja etuja osalle opiskelijoista. Hybrid-toteutus olisi kaikkia opiskelijoita palveleva ratkaisu”, alleviivaa Hämeen Kokoomusnuorten Santeri Nousjoki.

Läsnäolopakot tai reaaliaikainen seuraaminen eivät luentokursseilla edistä välttämättä oppimista, minkä lisäksi ne rajoittavat opiskelijoiden muuta elämää. Merkittävä osa yliopisto-opiskelijoista käy opintojen päälle töissä, joten ilman läsnäolopakkoja opiskelijoiden ajankäyttö olisi joustavampaa opiskelijoiden jaksamisen edistämiseksi. Kaikki luennot tulisi aina lähtökohtaisesti tallentaa, koska luennolta voidaan olla pois myös muiden pakottavien syiden kuten sairastumisen takia. Hämeen Kokoomusnuorten mielestä opiskelijoiden omaan opiskelemisen aikatauluttamiseen tulee luottaa ja täten tarjota heille mahdollisimman laaja vapaus opiskeluun liittyen.

Lisätietoja:

Nousjoki Santeri

Nousjoki Santeri

Hämeen Kokoomusnuorten piirihallitus jäsen

Pyykkönen Mona

Pyykkönen Mona

Hämeen Kokoomusnuorten piirihallituksen varajäsen, Ympäristö- ja yhdyskuntapolitiikan verkoston puheenjohtaja

mona.pyykkonen@live.fi

+358 442 911 715