Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen Kokoomusnuoret: Kieltolaki ei palvele tarkoitustaan – kannabis täytyy laillistaa

Kannanotto

Kieltolain yleisin perustelu on haittojen ja käytön ehkäisy – suurin osa kannabiksen aiheuttamista haitoista on kuitenkin kieltolain aikaansaannoksia. Tänään 20.4., epävirallisena kannabispäivänä Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan Kokoomusnuoret haluavat nostaa keskusteluun tarpeen kannabiksen laillistamisesta haittojen torjumiseksi ja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.

— Kannabiksen käytöstä johtuvat haitat ovat kokonaistarkastelun jälkeen lieviä verrattuna muihin päihteisiin ja riippuvuutta aiheuttaviin aineisiin. Kannabiksesta aiheutuvien haittojen on arvioitu olevan lievempiä kuin tupakan tai alkoholin. Haitat lisääntyvät, kun niiden annetaan olla täysin sääntelemättömillä markkinoilla – olivat ne sitten laittomat tai lailliset, linjaa Kaakkois-Suomen Kokoomusnuorten puheenjohtaja Aleksi Kurki.

Kieltolain kumoaminen estää vaarallisten sääntelemättömien päihteiden saamisen, kun katukauppa siirtyy laillisiin myyntipisteisiin, joissa myydään vain säänneltyjä päihteitä. Vaikka kannabiksen käytön ja vahvempien laittomien päihteiden välillä olisi syy-seuraussuhde, jota tutkimukset eivät tue, kannabiksen kieltolaki ei ole toimiva tapa katkaista väitettyä yhteyttä. Se vaatisi kannabiksen käytön vähentämistä, eikä kieltolaki ole vähentänyt kannabiksen käyttöä. 

— Haittojen ehkäisyn lisäksi lainsäädännön tulee erityisesti suojella alaikäisiä. Kieltolaki ei edistä tavoitetta alaikäisten päihteiden käytön ehkäisemiseksi. Myynnin ikärajavalvontaa on mahdotonta toteuttaa, mikäli kannabis on laitonta, toteaa Savo-Karjalan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Simo Juuti.

Viimeisimpien arvioiden mukaan kannabiksen laillistamisen mahdollisista ei-toivotuista vaikutuksista, kuten esimerkiksi alaikäisten lisääntyneestä käytöstä tai päihtyneenä ajamisesta, ei ole näyttöä. Kannabis tai mikään muukaan laiton tai laillinen päihde ei kuulu alaikäisten käytettäväksi. Nuorten kannabiksen käyttöön puuttuminen on ehdottoman tärkeää, sillä tutkimukset osoittavat terveysvaikutusten olevan suurempia, jos käyttö aloitetaan nuorena. 

Kaakkois–Suomen ja Savo-Karjalan Kokoomusnuoret näkevät, että päihdepolitiikan tulee perustua tutkittuun tietoon ja lakien tulee olla perusteltuja. Tällä hetkellä voimassa oleva laki ei palvele tarkoitustaan haittojen tai käytön vähentäjänä, sillä käyttö on yleistynyt erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa.

— Haluamme olla mukana luomassa inhimillisempää, tarkoitustaan palvelevaa ja onnistunutta päihdepolitiikkaa. Ainoastaan niin voimme vähentää yhteiskunnan päihteisiin liittyviä kustannuksia, parantaa suomalaisten elämänlaatua, lisätä luottamusta yksilöön ja turvata alan elinkeinoelämän riittävät toimintaedellytykset, päättävät Kurki ja Juuti.

Lisätietoja:

Juuti Simo

Juuti Simo

Savo-Karjalan Kokoomusnuorten puheenjohtaja

simojuuti@gmail.com

+358 50 919 3708

Kurki Aleksi

Kurki Aleksi

Liittohallituksen jäsen

aleksi.kurki@outlook.com

+358 443 248 842