Pohjanmaan Kokoomusnuoret: Etelä-Karjalan malli otettava käyttöön kaikissa Suomen kunnissa

Kannanotto

Koulukiusaaminen ja -väkivalta on valitettavan yleinen ilmiö Suomessa. Mediassa on puhuttu kiusaamisen vähentymisestä, mutta otsikot nuorten tekemistä väkivaltarikoksista ovat sen sijaan lisääntyneet.

Me Pohjanmaan Kokoomusnuoret vaadimme lainvastaisille teoille nollatoleranssia em. tapauksissa kouluissa ja niiden ulkopuolella.

Pohjanmaan Kokoomusnuorten hallituksen jäsen Julia Lehtinen kommentoi: “Yhdenkään kiusatun nuoren ei pidä joutua vaihtamaan enää koulua. Kiusaajien täytyy kohdata vastuu tehdyistä rikoksista niiden oikeilla nimikkeillään, lainvastaisina tekoina.”

Etelä-Karjalan malli on otettu käyttöön useissa kunnissa ja se on tuottanut paljon positiivisia tuloksia. Mallin mukaan selvästi lainvastaiset teot siirretään poliisin ja sosiaaliviranomaisten käsiteltäviksi kouluista. Käytännössä esimerkiksi alle viisitoistavuotiaan tehdessä lainvastaisen teon, asiasta laaditaan rikosilmoitus. Tämän jälkeen kiusaaja, uhri, huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja kokoontuvat keskustelemaan tapahtuneesta.

“Viranomaisten läsnäolo tällaisten tekojen selvitystilanteissa antaa nuorelle hyvin selkeän viestin. Vaikka hän ei olisikaan rikosoikeudellisesti vastuussa, niin teon vakavuus ja mahdolliset seuraamukset on tuotava esille. Samalla nuori oppii paremmin ymmärtämään, miten oikeusvaltio toimii”, toteaa piirihallituksen jäsen Jaakko Kosola.

Lisätietoja Etelä-Karjalan mallista:
https://www.lappeenranta.fi/loader.aspx?id=b1edcd6a-2ab0-40cb-b1da-102a47f11dae

Lisätietoja:

Lehtinen Julia

Lehtinen Julia

Pohjanmaan Kokoomusnuorten piirihallituksen jäsen

julia.lehtinen@icloud.com

+358 44 555 8578

Kosola Jaakko

Kosola Jaakko

Pohjanmaan Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja

steamjaakko@hotmail.com

+358 400 735 632