Tarvitsemme lisää nuoria eduskuntavaaliehdokkaita

Kannanotto

Nuoria tulee nostaa esiin ehdokasvalinnoissa kautta maan, etenkin Kokoomuksessa. Kokoomuksen vahvuus on Suomen vaikuttavin poliittinen nuorisojärjestö eli Kokoomusnuoret, joka pursuaa nälkäisiä politiikassa jo harjaantuneita nuoria, jotka odottavat soittoa ehdokkaaksi pääsemisestä.

Maamme merkittävimmät vaalit eli eduskuntavaalit ovat vuoden päästä keväällä. Edessä on Suomen historian yhdet tärkeimmistä eduskuntavaaleista aikoihin, koska vaaleissa päätetään Suomen tulevaisuudesta monella tapaa. Vaaleissa päätetään saako vasemmistohallituksen jatkuva hallitsematon velanotto tulevien sukupolvien laskuun jatkua, vai alammeko vahvistaa kokoomuslaisella politiikalla huonoilla kantimilla olevaa julkista taloutta. Vaalit ovat myös mahdollisesti NATO-vaalit, ellei asiasta päätetä nyt kevään aikana, joka luontaisesti olisi paras ratkaisu.

Eduskunnan keski-ikä on tällä hetkellä 49- vuotta. Se on korkeampi kuin väestömme keski-ikä, joka on 43,9 vuotta. Suomen ylintä lainsäädäntövaltaa käyttävä elin kaipaa kipeästi nuorennusta. Nuoret kansanedustajat tuovat vanhemmille eduskuntakollegoilleen näkemyksiä siitä, mikä on nuorille tärkeää. Nuorille tärkeitä teemoja ovat ilmastopolitiikka, opiskelijapolitiikka ja myös talouspolitiikka. Nuoret eivät halua tulevaisuudessa elää elinkelvottomalla maapallolla, opiskella kansainvälisesti heikosti pärjäävissä yliopistoissa tai maksaa edellisten sukupolvien velkoja.

Miten saamme lisää nuoria eduskuntaan päättämään asioista? Siihen on yksinkertainen ratkaisu. Tarvitsemme lisää nuoria ehdokkaita. Nuorten ehdokkaiden mukana Kokoomus houkuttelee myös nuoria äänestäjiä. Nuoret haluavat usein äänestää nuoria, koska näin he kokevat saavansa oman äänensä kuuluviin. Jos Kokoomus ei käytä omien nuorien ehdokkaidensa potentiaalia, niin muut puolueet – lähinnä vihreät vievät nuorten äänet, joka ei Kokoomuksen kannalta ole optimaalista. Lisää nuoria ehdolle eduskuntavaaleihin!

Lisätietoja:

Silvén Eerik

Silvén Eerik

Oulun Läänin Kokoomusnuorten puheenjohtaja

eerikssilven@gmail.com

Shnoro Elisabet

Shnoro Elisabet

Oulun Läänin Kokoomusnuorten puheenjohtaja

elisabet.shnoro@gmail.com

+358 40 411 8299