Kokoomusnuoret: Eläkejärjestelmän pyramidihuijaus on aika laittaa leikkuriin!

Kannanotto

Kokoomuksen Nuorten Liitto on jättänyt Kalajoella 10.-12.6.2022 pidettävään Kokoomuksen puoluekokoukseen kahdeksan puoluekokousaloitetta. Aloitteet käsittelevät laajasti eri yhteiskunnan osa-alueita ja esittelemme niitä nettisivuillamme ja sosiaalisen median kanavissamme tulevien viikkojen aikana.

Ensimmäinen esiteltävistä Kokoomuksen Nuorten Liiton puoluekokousaloitteista käsittelee Suomen eläkejärjestelmää. Aloitteessa peräänkuulutetaan mallia, jossa ikäpolvet maksavat itse omat eläkkeensä. Lisäksi aloitteessa esitetään uutta, kaksipilarista mallia eläkevarojen käyttöön, kuten esimerkiksi Ruotsissa ja Virossa on tällä hetkellä käytössä.

Koko aloitteen voi lukea alta:

Nykyinen eläkejärjestelmä perustuu siihen, että jokainen sukupolvi ottaa vuorollaan maksajan roolin. Järjestelmän kestävyys on perustunut siihen, että jokainen sukupolvi voi luottaa siihen, että perässä tuleva sukupolvi varmistaa eläkkeellä olevien mahdollisuuden nauttia eläkkeistä. Huoltosuhteen huonontuminen sekä talousnäkymien heikkeneminen on kuitenkin aiheuttanut haasteita eläkejärjestelmän kestävyydelle. 

Vaikka kansainvälisissä arvioinneissa Suomen eläkejärjestelmä on arvioitu yhdeksi maailman parhaimmaksi niin vuonna 2016 julkaistussa eläkejärjestelmien vertailussa Suomen eläkejärjestelmän kestävyys ja sukupolvien välinen tasa-arvo herättivät suurimmat huolen aiheet. Nykyisellä väestönkasvulla pyramidihuijauksen ylläpitäminen on aiheuttanut sen, että tulevien sukupolvien maksutaakka on muodostumassa kohtuuttomaksi. Jos eläkemaksujen taso nousee entisestään, rokottaa tämä automaattisesti maksuvastuussa olevan sukupolven ostovoimaa ja heikentää samalla myös elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Suomessa.

Suomalaisen eläkejärjestelmä tulisi uudistaa kahden pilarin malliin, joka varmistaisi sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden ja kohtelisi eri-ikäisiä oikeudenmukaisesti. Eläkereformin lähtökohtana tulisi olla se, että jokainen maksaa eläkemaksunsa itse. Tällä vältetään se, että nykyisen kaltainen eläkemaksujen kehitys saavuttaa jossain kohtaa sen pisteen, jossa maksutaso koituu lopulta kestämättömäksi.

Uudistukseen haettaisiin mallia Ruotsista sekä Virosta niin, että malli sisältää kaksi pilaria joista ensimmäinen koostuisi kansaneläkkeestä, joka samalla takaisi minimieläkkeen jokaiselle. Toinen pilari olisi pakollinen rahastoeläke, jossa eläkemaksu ohjataan työntekijän itse valitsemiin sijoitusrahastoihin. 

Edellä olevan perusteella Kokoomuksen Nuorten Liitto ry esittää, että

hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä kehottaa eduskuntaryhmää ryhtymään toimiin eläkejärjestelmän uudistamiseksi sukupolvien tasa-arvoa tukevaan muotoon niin, että eläkejärjestelmä koostuisi kansaneläkkeestä sekä pakollisesta rahastoeläkkeestä.

Lisätietoja:

Leino Ida

Leino Ida

Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2022–2023