Kokoomusnuoret: Seksityö on työtä!

Kannanotto

Kokoomuksen Nuorten Liitto on jättänyt Kalajoella 10.-12.6.2022 pidettävään Kokoomuksen puoluekokoukseen kahdeksan puoluekokousaloitetta. Aloitteet käsittelevät laajasti eri yhteiskunnan osa-alueita ja esittelemme niitä nettisivuillamme ja sosiaalisen median kanavissamme tulevien viikkojen aikana.

Kolmas Kokoomusnuorten esiteltävistä aloitteista koskee seksityön ja sitä harjoittavien aseman parantamista yhteiskunnassa. Erinäiset lainsäädännön esteet vaikeuttavat ammatinharjoittajien oikeusturvaa ja työn tekemisen mahdollisuuksia. Lue aloitteestamme nykyiset kipukohdat sekä meidän keinomme ammatinharjoittajien aseman parantamiseksi:

Tälläkin hetkellä seksityötä tehdään oikeana ammattina, mutta siihen liittyvät lukuisat lakitekniset esteet tekevät siitä hyväksikäytölle altista sekä pahimmillaan jopa vaarallista. Myös verojen maksu, työvälineiden verovähennys ja toimitilojen vuokraaminen ovat lakiteknisten epäselvyyksien takia vaikeaa. Lisäksi muun muassa assistentin palkkaaminen on mahdotonta, vaikka se voisi helpottaa työskentelyä sekä myös suojella seksityöntekijää.

Tällä hetkellä seksin ostaminen tai myyminen ei ole kiellettyä. Seksipalveluiden myymistä rajoitetaan kuitenkin rikoslaissa sillä tavoin, että se aiheuttaa riskin asiakkaille sekä yrittäjille ja vaikeuttaa huonojen olosuhteiden korjaamista. 

Seksityö sekä sen organisointia rajoittavat pykälät tulisi poistaa rikoslainsäädännöstä  samalla varmistaen, että seksin ostaminen alaikäiseltä sekä seksin ostaminen parituksen kohteelta tai ihmiskaupan uhrilta pysyisivät rangaistavina.

Itse seksityö ei ole ongelma tai kenellekään vaarallista. Siihen liittyvät huonot olosuhteet ovat sen sijaan riski asiakkaille ja yrittäjälle. Olosuhteiden korjaamista vaikeuttavat myös lainsäädännön tuomasta epäselvyydestä nousevat seksityöhön liittyvät asenteet ja ennakkoluulot.

Laillistaminen parantaisi seksityötä tekevien henkilöiden asemaa ja turvallisuutta yhteiskunnassa. Varoittavana esimerkkinä Ruotsi, jossa seksityön kieltäminen ei ole parantanut seksityöläisten asemaa vaan ajanut seksityötä tekevät entistä heikompaan asemaan. Lainsäädännön epäselkeys on vaikeuttanut alan valvontaa ja jopa estänyt ongelmiin puuttumisen. Kiellot vaikeuttavat avun pyytämistä, lisäävät parittajien valtaa sekä lisäävät riskiä uhkailulle ja kiristykselle.

Edellä olevan perusteella Kokoomuksen Nuorten Liitto ry esittää, että
hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehoittaa eduskuntaryhmää edistämään seksityön laillistamista, hyväksyttävyyttä sekä turvallisia toimintaedellytyksiä.

Lisätietoja:

Leino Ida

Leino Ida

Kokoomusnuorten puheenjohtaja

ida.leino@kokoomusnuoret.fi

+358 50 323 5693

Poliittisen valmistelun, viestinnän ja vaikuttamisen johtaminen, edustaminen