Kokoomusnuoret: Työperäistä maahanmuttoa on nopeutettava!

Kannanotto

Kokoomuksen Nuorten Liitto on jättänyt Kalajoella 10.-12.6.2022 pidettävään Kokoomuksen puoluekokoukseen kahdeksan puoluekokousaloitetta. Aloitteet käsittelevät laajasti eri yhteiskunnan osa-alueita ja esittelemme niitä nettisivuillamme ja sosiaalisen median kanavissamme tulevien viikkojen aikana.

Toinen Kokoomusnuorten esiteltävistä aloitteista koskee työperäisen maahanmuuton nopeuttamista ja Maahanmuuttoviraston pilkkomista kahteen osaan. Tulevaisuudessa työperäisen maahanmuuton halutaan olevan Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa, jonne se oikeasti kuuluisikin.

Lue koko aloite alta:

Tällä hetkellä maahanmuuttovirasto on hallinnollisesti sisäministeriön alla. Tämä johtaa siihen, että ulkomaiset huippuosaajat sekä korkeakoulutetut Suomeen töihin tulossa olevat ammattilaiset jonottavat oleskelulupaansa samalla luukulla sotaa pakenevien perheiden ja turvapaikanhakijoiden kanssa. 

Karut tarinat tuntikausien jonoista ja käsittelyjen ruuhkautumisesta ovat tulleet jälleen uutisiin ukrainalaisten pakolaisten saapuessa Suomeen. On selvää, että turvapaikanhakijoiden määrän yllättävä kasvu halvaannuttaa samalla työperäisen maahanmuuton prosessit ja huippuosaajien hakemusten käsittelyn.

Tällä hetkellä työperäisen maahanmuuton oleskelulupaprosessi toimii niin, että TE-toimisto tekee työntekijän oleskelulupahakemukseen osapäätöksen ja Maahanmuuttovirasto lopullisen päätöksen. Ennen lupapäätöstä TE-toimistojen työlupapalvelut antavat osapäätöksen, jossa tarveharkinta tapahtuu. 

Erityisosaajalle, joka rekrytoidaan EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta luvan myöntämisen edellytyksenä on yleensä korkeakoulututkinto, tarvittava erityisosaaminen ja erityisosaajan tehtäviä vastaava palkkataso. Oleskeluluvan myöntää Maahanmuuttovirasto ja TE-palvelut ei osallistu tähän lupaharkintaan lainkaan.

 Kohtuuttomien odotusaikojen ratkaisemiseksi ja riittävän resurssitason optimoimiseksi maahanmuuttovirasto on pilkottava kahteen osaan. Toinen virasto keskittyy vain työperäiseen maahanmuuttoon ja toinen virasto vain humanitaariseen maahanmuuttoon. Tällöin työperäinen maahanmuutto siirrettäisiin TEM:in suoraan ohjaukseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön poliittisessa ohjauksessa tämä perustettava uusi virasto ohjataan tekemään päätöksensä tehokkaasti vain ja ainoastaan kilpailukyvyn ja osaajien houkuttelevuuden maksimointia varten. Samalla tarvehankinnasta tulee luopua ja tämän uuden viraston tulee kaikin keinoin edistää Suomen kansainvälistä kilpailukykyä korkean teknologian ja korkean jalostusarvon tuotteiden maana.

Edellä olevan perusteella Kokoomuksen Nuorten Liitto ry esittää, että

hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehoittaa eduskuntaryhmää eriyttämään työperäisen maahanmuuton käsittelyn erilleen maahanmuuttovirastosta  työ- ja elinkeinoministeriön suoraan ohjaukseen ja sen avulla edistämään käsittelyjen jouhevuutta, Suomen houkuttelevuutta ja suomalaisyritysten kilpailukykyä.

Lisätietoja:

Leino Ida

Leino Ida

Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2022–2023