Kokoomusnuoret: Avoimet oppisisällöt toiselle asteelle!

Kannanotto

Kokoomuksen Nuorten Liitto on jättänyt Kalajoella 10.-12.6.2022 pidettävään Kokoomuksen puoluekokoukseen kahdeksan puoluekokousaloitetta. Aloitteet käsittelevät laajasti eri yhteiskunnan osa-alueita ja esittelemme niitä nettisivuillamme ja sosiaalisen median kanavissamme puoluekokouksen lähestyessä.

Kokoomusnuorten seitsemännessä puoluekokousaloitteessa halutaan, että oppivelvollisuusiän laajentamisen myötä toisen asteen opiskelijat pääsisivät käsiksi ilmaisiin, ympäri Suomen avoimiin oppimateriaaleihin.

Lue koko aloite alta:

Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä oppimateriaalit toisella asteella ovat nykyään oppilaille maksuttomia. Esimerkiksi lukiokoulutuksen oppikirjojen on arvioitu kustantavan 1128€/opiskelija (OKM 2021). Lukuvuonna 2021-2022 lukiokoulutuksessa on yli 110 000 opiskelijaa. Tämä tarkoittaa arviolta noin 40 M€ vuosittaista kustannusta oppimateriaalien osalta. Kustannustehokkuuden kannalta olisi järkevää, että opettajat loisivat korvausta vastaan oman työn ohella avoimet digitaaliset oppimateriaalit, jotka olisivat yhtenäisesti käytössä toisella asteella kautta maan.

Yhtenäinen ja kaikille opiskelijoille avoin oppimateriaalipankki lisää tasa-arvoa oppilaiden välillä ja opettajat voivat halutessaan täydentää yhteisiä oppimateriaaleja omilla materiaaleillaan moduulien aikana. Käytännössä opettajat toimivat näin myös nykyisessä systeemissä, kun oppimateriaalit ostetaan kustannusyhtiöiltä.

Oppimateriaalien laatiminen tapahtuisi OKM:n koordinoimana ja ne olisivat monipuolisen opettajaryhmän laatimia. Muille kyseisen aineen opettajille tarjottaisiin mahdollisuus antaa palautetta materiaaleista ja palautteiden perusteella niitä voitaisiin täydentää tai muokata. Lisäksi oppimateriaalien tulisi toimia samaan tapaan, kuin nykypäivän digitaaliset oppikirjat, joihin oppilaat pääsevät suoraan täyttämään ratkaisuja ja opettajat voivat seurata oppilaiden edistymistä tehtävien osalta.

Näillä perusteilla Kokoomuksen Nuorten liitto esittää, että

hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehoittaa eduskuntaryhmää edistämään avoimen oppimateriaalipankin luomista siten, että samalla luovuttaisiin ulkopuolisilta kustantajilta ostettavista oppimateriaaleista.

Lisätietoja:

Leino Ida

Leino Ida

Kokoomusnuorten puheenjohtaja

ida.leino@kokoomusnuoret.fi

+358 50 323 5693

Poliittisen valmistelun, viestinnän ja vaikuttamisen johtaminen, edustaminen