Kokoomusnuoret: Huumeiden käyttöhuoneiden pilotointi aloitettava Suomessa!

Kannanotto

Kokoomuksen Nuorten Liitto on jättänyt Kalajoella 10.-12.6.2022 pidettävään Kokoomuksen puoluekokoukseen kahdeksan puoluekokousaloitetta. Aloitteet käsittelevät laajasti eri yhteiskunnan osa-alueita ja esittelemme niitä nettisivuillamme ja sosiaalisen median kanavissamme tulevien viikkojen aikana.

Kokoomusnuorten viides puoluekokousaloite käsittelee Suomen tulevaisuuden huumausainepolitiikkaa. Nykyinen käytössä oleva malli ei toimi, kun koko 2000-luvun huumausainekuolemat ovat lisääntyneet.

Lue koko aloite alta:

Suomessa arvioidaan olevan noin 16 000 suonensisäisten huumeiden käyttäjää. Vuonna 2020 Suomessa huumemyrkytyksiin tai huumausaineiden pitkäaikaisesta käytöstä johtuviin syihin yhteensä 228 henkilöä. Huumausainekuolemat ovat olleet kasvussa koko 2000-luvun ajan – vahvinta kasvu on alle 25-vuotiaiden keskuudessa. Vuonna 2020 huumeiden käytön seurauksena kuoli 76 alle 25-vuotiasta. Suonensisäisten huumeiden käyttöön Suomessa johtaa väärinkäytettävien aineiden korkea hinta ja heikko saatavuus.

THL:n asiantuntijoiden mukaan on enenevästi näyttöä siitä, että käyttöhuoneet voivat vähentää veriteitse tarttuvia tauteja ja yliannostapausten määrää. Käyttöhuoneet vetävät puoleensa erityisesti sellaisia käyttäjiä, jotka ovat syrjäytyneitä ja vaikeasti tavoitettavia päihteiden väärinkäyttäjiä, jotka käyttävät huumeita suonensisäisesti kaduilla ja muissa julkisissa tiloissa. Käyttöhuoneet takaavat turvallisemman pistämisen, vähenevät tartuntamäärät ja yliannostustapaukset sekä huumeiden käytön kokonaismäärän laskemisen. Lisäksi huumeiden käytöstä seuraavan jätteen määrä vähenee parantaen ympäristön viihtyvyyttä ja turvallisuutta.

Käyttöhuoneet eivät synnytä uusia huumeidenkäyttäjiä. Ne ovat suunnattuja ennestään huumeita käyttäville ihmisille, joilla on valmiiksi paljon ongelmia. Huumeiden käyttäjät ovat lähtökohtaisesti sairaita, eivät rikollisia. Käyttöhuoneet eivät tee huumeiden käyttämisestä helppoa, vaan turvallisempaa. Niiden yhteyteen on mahdollista lisätä huumeneuvontaa sekä matalan kynnyksen sosiaalipalveluita. Käyttöhuoneiden yhteiskunnalliset sekä yksilölliset hyödyt ovat nähtävissä verrokkimaissa, esimerkiksi Tanskassa. 

Näillä perusteilla Kokoomuksen Nuorten Liitto ry esittää, että

hyväksyessään tämän aloitteen Kokoomuksen Nuorten Liitto velvoittaa puoluevaltuustoa ja eduskuntaryhmää edistämään käyttöhuoneiden pilotointia.

Lisätietoja:

Leino Ida

Leino Ida

Kokoomusnuorten puheenjohtaja

ida.leino@kokoomusnuoret.fi

+358 50 323 5693

Poliittisen valmistelun, viestinnän ja vaikuttamisen johtaminen, edustaminen