Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret: Kaikille yleishyödyllisille yhteisöille annettavat lahjoitukset verovähennyskelpoisiksi yksityishenkilöille ja yrityksille

Kannanotto

Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret ovat jättäneet Kalajoella 10.-12.6.2022 pidettävään Kokoomuksen puoluekokoukseen kymmenen puoluekokousaloitetta. Aloitteet käsittelevät laajasti eri yhteiskunnan osa-alueita  ja puolueen toimintaa. Yksi aloitteista koskee yleishyödyllisten yhteisöille annettavien lahjoitusten verovähennyskelpoisuutta.

Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret näkevät yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan tärkeänä osana suomalaista kansalaisyhteiskunta. Useat yleishyödylliset yhteisöt edistävät kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä yksilöiden osallisuutta yhteiskuntaan. Näiden toimijoiden rahoituksen taustalla on kuitenkin mitä enemmissä määrin valtiolta tai kunnilta saatavat avustukset. Yleishyödyllisille yhteisöille annettavien lahjoitusten verovähennyskelpoisuus kannustaisi yksityishenkilöitä ja yrityksiä tekemään lahjoituksia yleishyödyllisille yhteisöille.

“Yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan ei tarvitsisi nojata avustuksiin, joita valtio ja kunnat jakavat. Meidän tulisi pystyä luomaan yhteiskuntaamme uusia rakenteita, jotka kannustaisivat yrityksiä ja yksityishenkilöitä tukemaan yhteisöjen toimintaa, jotka tukevat ihmisten toimintakykyä sekä edistävät terveyttä ja hyvinvointia“, kommentoi Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten puheenjohtaja Sauli Seittenranta

Yleishyödyllisiin yhteisöihin lukeutuu Suomessa muun muassa erilaisia säätiöitä, eläintensuojelu-, opiskelija- ja kulttuurijärjestöjä sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjä ja urheiluseuroja. “Tiedämme, että valtaosa suomalaisista liikkuu urheiluseuroissa. Kuitenkin erityisesti koronapandemian aikana seuratoiminnan piiristä on pudonnut pois merkittävä määrä eri ikäisiä liikkujia. Kun otamme huomioon liikkumattomuuden suurena yhteiskunnallisena ongelmana ihmisen toimintakyvyn kannalta ja heikentyneen toimijoiden taloudellisen vakauden, olisi tärkeää löytää keinoja turvata toimijoiden toiminta myös valtion rahoituksen ulkopuolelta”, avaa Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten hallituksen jäsen Siiri Turunen

 

Lue koko aloite:

Tuloverolain 57§:n mukaan lahjoitusvähennyksen voi saada vain yli 850 euron lahjoituksista, jotka on tehty tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen. Lahjoituksen saajana tulee olla Euroopan talousalueella sijaitseva valtio tai Euroopan talousalueella oleva julkista rahoitusta saava yliopisto, korkeakoulu tai näiden yhteydessä oleva yliopistorahasto tai Verohallinnon nimeämä Euroopan talousalueella oleva yhdistys, säätiö tai edellä mainittujen yhteydessä oleva rahasto, jonka varsinaisena tarkoituksena on tieteen tai taiteen tukeminen tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen.

Tuloverolain 22 §:n mukaan yhteisö on yleishyödyllinen, jos se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä, sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin tai se ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

Suomalaisessa yhteiskunnassa yleishyödyllisten yhdistysten toiminta on tärkeä osa kansalaisten aktiivisuutta ja hyvinvointia. Yleishyödyllisten yhdistyksen toiminnan merkitys on huomattava ja näkyvä osa suomalaista yhteiskuntaa.

Yrityksille lahjoitus on aina kulu ja siihen ei juurikaan ole kannustimia. Monien yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta kuitenkin nojaa lahjoituksiin. Suomessa järjestöjen ja toimijoiden rahoitus ohjautuu suurimmissa määrin valtion kautta, mutta yksityishenkilöitä ja yrityksiä voitaisiin kannustaa verovähennyskelpoisuuden myötä tekemään lahjoituksia yhä enemmän yleishyödyllisille yhteisöille.

Tuloverolakia olisi hyvä muuttaa siten, että yksityishenkilön tai yrityksen antama lahjoitus yleishyödylliseen yhdistykseen oikeuttaa verovähennykseen lahjoittajan verotuksessa riippumatta lahjoituksen suuruudesta.

Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehottaa eduskuntaryhmää edistämään yleishyödyllisille yhteisöille annettavien lahjoitusten verovähennyskelpoisuutta.

 

Lisätietoja:

Seittenranta Sauli

Seittenranta Sauli

Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten puheenjohtaja

sauli.seittenranta@gmail.com

040 174 1710

Turunen Siiri

Turunen Siiri

Kokoomusnuorten Turun aluejärjestön varapuheenjohtaja, sivistyspolitiikan verkoston puheenjohtaja

siiri.turunen@turku.fi

+358 40 0363108