Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret: Puoluekokouksissa hyväksytyt aloitteet julkisiksi

Kannanotto

Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret ovat jättäneet Kalajoella 10.-12.6.2022 pidettävään Kokoomuksen puoluekokoukseen kymmenen puoluekokousaloitetta. Aloitteet käsittelevät laajasti eri yhteiskunnan osa-alueita ja puolueen toimintaa. Yksi aloitteista koskee puoluekokouksissa hyväksyttyjen aloitteiden julkisuutta.

Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret näkevät puolueen päätöksenteon ja muun toiminnan avoimuuden yhtenä tärkeimmistä asioista. Selkeä ja saavutettava viestintä kannoista ja tavoitteista on tärkeää niin jäseniämme kuin ei-jäseniä silmällä pitäen.

“Puoluekokouksissa hyväksytyt aloitteet ovat valtava osa puolueemme voimassa olevia linjauksia ja kantoja. Arkisto, josta löytyisi kaikki puoluekokouksissa hyväksytyt aloitteet, parantaisi niin puolueen sisäistä toimintaa kuin ulkopuolisten kykyä hahmottaa tavoitteitamme”, kommentoi Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten hallituksen jäsen Siiri Turunen.

“Kun hyväksytyt aloitteet olisivat yhdessä paikassa nähtävillä kootusti, olisi niihin helpompi myös palata myöhemmin. Kannat yksittäisistä asiakysymyksistä olisivat hyväksyttyjen aloitteiden muodossa kaikille nähtävissä ja samalla tulevaisuudessa aloitteita olisi helpompi lähteä laatimaan”, päättää Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten puheenjohtaja Sauli Seittenranta

 

Lue koko aloite:

Kansallinen Kokoomus r.p. hyväksyy kahden vuoden välein järjestettävässä sääntömääräisessä puoluekokouksessaan useita kymmeniä jäsenyhdistysten lähettämiä aloitteita. Lähetetyt puoluekokousaloitteet yhdessä puoluehallituksen vastausten kanssa julkaistaan Kokoomuksen omilla verkkosivuilla muutamia viikkoja ennen puoluekokousta. Puoluekokouksen jälkeen verkkosivuilla julkaistaan puoluevaltuustolle jääneet puoluekokousaloitteet vastauksineen. Tästä asiakirjasta selkeyden vuoksi on kuitenkin poistettu puoluekokouksessa loppuun käsitellyt aloitteet.

Puoluekokouksessa loppuun käsiteltyjä aloitteita tai niiden tilaa ei siis ole missään nähtävillä. Avoimuuden ja päätöksenteon sujuvuuden kannalta olisi tärkeää, että edellisten puoluekokousten hyväksytyt aloitteet olisivat nähtävillä puolueen jäsenille. Avoimuus hyväksytyistä aloitteista myös vähentäisi asiasisällöltään päällekkäisten aloitteiden laatimista ja lähetystä tuleville puoluekokouksille. 

Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta julkaisemaan puoluekokouksessa hyväksytyt aloitteet.

Lisätietoja:

Seittenranta Sauli

Seittenranta Sauli

Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten puheenjohtaja

sauli.seittenranta@gmail.com

040 174 1710

Turunen Siiri

Turunen Siiri

Kokoomusnuorten Turun aluejärjestön varapuheenjohtaja, sivistyspolitiikan verkoston puheenjohtaja

siiri.turunen@turku.fi

+358 40 0363108