Uudenmaan Kokoomusnuoret: Sosialistihallitus on pienyrittäjän tappolinjalla

Kannanotto

Piirijärjestö näkee kaavaillun YEL-uudistuksen kohtuuttomana jo ennestään tiukilla oleville yrittäjille.

Kesäkuussa eduskuntaan saapui esitys eläkelain muuttamisesta siten, että yrittäjän työeläkevakuutusmaksu pohjautuisi yksityisen sektorin toimialakohtaisiin mediaanituloihin. YEL-uudistusta puoltavat kertovat sen olevan tarpeellinen, jotta “yrittäjän työtulo vastaisi paremmin työpanoksen arvoa.” Tämä vahvistaisi heidän mukaansa yrittäjän eläkekertymää sekä sosiaaliturvaa. Uudistus on kuitenkin herättänyt varsin negatiivisia reaktioita erityisesti pienyrittäjissä. Uudenmaan Kokoomusnuoret näkee ongelmallisena tilanteen, jossa valtio käytännössä katsoen määrittäisi norsunluutornistaan käsin yrittäjän vuosittaisen tulotason välittämättä todellisuudesta.

“Kovinhan tämä ummehtuneelta suunnitelmataloudelta vaikuttaa,” toteaa Uudenmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Akseli Lehtonen.

Eläkelain uudistuksen valmistelussa ei olla otettu huomioon pien- ja yksinyrittäjien todellista tilannetta. Suomen Yrittäjien mukaan päätoimisista yksinyrittäjistä 36% tienaa alle 2000 euroa bruttona kuukaudessa. Kun otetaan mukaan osa-aikaiset yksinyrittäjät, nousee osuus jo 44%:iin. Miksi yrittäjän pitäisi maksaa eläkevakuutusmaksua tuloista, joita hän ei todellisuudessa tienaa? Olisi yrittäjän kannalta kohtuutonta, että hän joutuisi maksamaan satoja euroja enemmän YEL-maksuja, kun hänen nostamansa palkka todellisuudessa alittaa yksityisen sektorin toimialan mediaanipalkkatason. Kaavailtu uudistus kurittaisi pien- ja yksinyrittäjiä entisestään. Tämä tarkoittaa luonnollisesti että kynnys työllistää uusia ihmisiä nousisi merkittävästi samalla laskien investointihalukkuutta.

Yrittäjät ovat joutuneet kantamaan valtavan painolastin viimeisten vuosien aikana. Vuodesta 2020 lähtien yrittäjä toisensa jälkeen on joutunut laittamaan lapun luukulle heikentyneen ostovoiman ja toisaalta ennakoimattomien koronasulkujen vuoksi. Juuri nyt stagflaation eli korkean inflaation ja taloudellisen taantuman yhdistelmän vallitessa yritykset kamppailevat komponenttipulan, nousseiden energiakustannusten sekä kasvavien lainanhoitokulujen kanssa. Yrittäjän maksutaakan kasvattaminen pahentaa liiketoiminnan ahdinkoa, ja voi pahimmassa tapauksessa sysätä yhä useamman konkurssiin.

“Tämä kaavailtu uudistus osoittaa, että nykyinen hallitus on suorastaan yrittäjävihamielinen,” piirihallituksen 1. varajäsen Hans Weurlander sanoo.

Uudenmaan Kokoomusnuoret näkee, että yrittäjän asemaa tulisi parantaa muilla kuin tämän lompakkoa rasittavilla toimenpiteillä. Esimerkiksi ansiotuloverotuksen alentaminen lisäisi yrittäjän nettotuloja, joista osan hän voisi halutessaan säästää tai sijoittaa tulevia eläkepäiviään ajattelen. Liiketoiminnan toimintaolosuhteita voisi parantaa Viron yhteisöveromallilla, jossa yritys vapautuisi yhteisöveron maksusta investoidessaan edellisen vuoden voitot liiketoimintaan, jolloin yrityksen tuottavuus ja työllistävä vaikutus vahvistuisi. Pienyritysten kasvumahdollisuuksia edistäisi myös liikevaihdon arvolisäverottoman alarajan korotus 15 000 eurosta 50 000 euroon. Yrittämisen houkuttelevuutta palkkatyön rinnalle pitäisi muutenkin parantaa. Ikävä kyllä nyt kaavaillulla YEL-uudistuksella olisi ilmeisen päinvastainen vaikutus. Sosialistihallitus on pienyrittäjän tappolinjalla.

Lisätietoja:

Lehtonen Akseli

Lehtonen Akseli

Uudenmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja

akseli796@gmail.com

+358 44 367 9090

Weurlander Hans

Weurlander Hans

Talouspolitiikan verkoston puheenjohtaja, Uudenmaan Kokoomusnuorten hallituksen jäsen