Kokoomusnuoret: Ansiosidonnainen työttömyysturva ei ole ammattiliittojen etuoikeus

Kannanotto

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n eduskuntavaalitentissä keskusteltiin perjantaina 25.11.2022 muun muassa ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta. Pääministeri Sanna Marin ei lämmennyt ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamisesta kaikille, vaan sanoi sen johtavan ammattiyhdistysliikkeen houkuttelevuuden murenemiseen. Kokoomusnuoret ihmettelee pääministerin näkemystä ja pitää nykyistä tilannetta epäoikeudenmukaisena.

“Ansiosidonnainen työttömyysturva tulee laajentaa kaikille työssäkäyville. 95 prosenttia ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta katetaan maksuilla, joita maksavat kaikki työssäkäyvät. Työttömyysturvasta pääsevät nauttimaan kuitenkin ainoastaan työttömyyskassojen jäsenet. On hyvin epäreilua, että kaikki turvasta maksavat eivät kuitenkaan saa tätä etua. Nykyinen tilanne on kohtuuton kassaan kuulumattomien osalta”, ihmettelee Kokoomusnuorten puheenjohtaja Ida Leino.

Koronan aikana huomasimme kuinka useampi työttömäksi jäänyt sai pelkästään peruspäivärahaa vaikka he olivat osallistuneet työttömyysturvan maksamiseen.  Usein kassan ulkopuolelle jäävät ne työntekijät, jotka jo muutenkin ovat työmarkkinoilla heikommassa asemassa kuten nuoret, maahanmuuttajat ja vähemmän koulutetut.

“Ay-liikkeen aseman pönkittäminen ei voi mennä tasavertaisen ansiosidonnaisen edelle. Seuraavalla hallituskaudella tulisi toteuttaa sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistus, jossa yhtenä osana siirtyisimme Norjan mallia noudattaen universaaliin ansiosidonnaiseen, joka parantaisi yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien tilannetta” Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Maria Miala toteaa.

Lisätietoja:

Leino Ida

Leino Ida

Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2022–2023

Miala Maria

Miala Maria

Kansainvälisen vaikuttamisen sihteeri

maria.miala@kokoomusnuoret.fi