Satakunnan Kokoomusnuoret ja Satakunnan Keskustanuoret eivät hyväksy Rauman koulutuksen alasajoa

Kannanotto

Satakunnan Kokoomusnuoret ja Satakunnan Keskustanuoret ei hyväksy Turun Yliopiston suunnitelmaa
siirtää opettajankoulutuksen tutkinto-ohjelmat Raumalta Turkuun.

Opettajalaitoksen säilyvyys Raumalla on koko Satakunnan maakunnan näkökulmasta tärkeää. Kysymys
on sekä maakunnan koulutustarjonnan laajuudesta että aluetaloudesta.

Siirto aiheuttaisi toteutuessaan entistä pahempaa työvoimapulaa Satakunnassa. Tästä Suomessa on jo
kokemuksia, kun pienempiä opettajaksi opiskelevien kampuksia on lakkautettu 2010-luvulla.

Tällä hetkellä erityisesti varhaiskasvatuksen opettajista on huutava pula ja Raumalla on heidän
kouluttamiseensa edelleen loistavat edellytykset.

Suomi on viimeisimpien tutkimusten valossa tippunut koulutuksen kärkimaan paikalta. Sinne ei
myöskään ole paluuta, jos toimimme tällä tavalla.

Satakunnan Kokoomusnuoret ja Satakunnan Keskustanuoret ovatkin hyvin huolissaan Satakunnan
korkeakoulutuksen tulevaisuudesta, jos näin lyhytnäköinen toiminta yliopistokoulutusta tarjoavilta
yliopistoilta jatkuu.

Lisätiedot:
Roope Rantala
Puheenjohtaja, Satakunnan Kokoomusnuoret
0442094485
roope.rantala@ulvila.fi

Vilho Hakala
Puheenjohtaja, Satakunnan Keskustanuoret
0400 395807
vilho.hakala@nakkila.fi

Lisätietoja:

Rantala Roope

Rantala Roope

Satakunnan Kokoomusnuorten puheenjohtaja

roope.rantala@ulvila.fi

0442094485