Uudenmaan Kokoomusnuoret: EU:n yhteisvelalle on sanottava tiukka ei

Kannanotto

Piirijärjestö katsoo, ettei Suomea tule ujuttaa sellaisten velvoitteiden piiriin, joihin se ei unioniin liittyessään sitoutunut.

Suomalaisten vahva enemmistö äänesti 16. lokakuuta 1994 Euroopan unioniin liittymisen puolesta. Kansanäänestyksen tulos edusti merkittävää irtautumista itäisestä vaikutuspiiristä. Koronakriisin ollessa syvimmillään ylitettiin EU:ssa raja, johon ei edes vuoden 2009 jälkimainingeissa päädytty kajoamaan. Luotiin satojen miljardien eurojen elvytysrahasto, jonka puitteissa rahaa jaettiin unionin velkaantuneille jäsenmaille lainoina ja suorina avutuksina. Uudenmaan Kokoomusnuoret katsoo ratkaisun olleen Suomelle varsin epäedullinen, sillä tuoreimpien arvioiden mukaan Suomen maksu luodusta välineestä on 4,2 miljardia euroa suurempi kuin sen saanto.

Ratkaisu myytiin suomalaisille yksiselitteisen kertaluonteisena. Tämä lupaus lausuttiin niin pääministeri Marinin, eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tuppuraisen kuin silloisen valtiovarainministeri Kulmuninkin suulla. Ratkaisun oikeudellinen perusta oli vähintäänkin kyseenalainen, sillä unionin perussopimuksen artikla 310 edellyttää tulojen ja menojen tasapainoa. Tämä kuitenkin kierrettiin muotoilemalla rahasto erilliseksi rakenteeksi, jolloin unioni ei joutuisi toimimaan muodollisena velanottajana. Lisäksi rahastoa kritisoitiin vaarallisena ennakkotapauksena.

“Kun yhteisvelan tielle on kerran astuttu, on kynnystä ratkaisun toistamiseen tulevaisuudessa madallettu merkittävästi,” Uudenmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Akseli Lehtonen toteaa.

Viime joulukuussa Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdotti unionille uutta suvereniteettirahastoa. Käytännössä rahasto tarkoittaisi pohjoisille jäsenvaltioille jälleen uutta satojen miljardien eurojen sitoumusta sellaisten jäsenvaltioiden takuumiehiksi, joiden julkisen talouden ongelmista on muodostunut kroonisia. Yhteisvelan tie on Suomelle kestämätön tie, jolta on hyvin vaikea poiketa sen kerran avauduttua.

“Vaikka Marinin hallituksen alustava suhtautuminen rahastoon on ollut kriittistä, osoittaa historia hallituksen kyvyn valvoa kansallista etua olevan varsin heikko,” piirihallituksen varajäsen Toni Mikkonen kommentoi.

Uudenmaan Kokoomusnuoret vaatii, että huhtikuun eduskuntavaalien jälkeen Suomen tulee asemoida itsensä samanmielisten jäsenmaiden joukkoon vastustamaan ylikansallista tulonsiirtojärjestelmää. Näin puolustamme todellista eurooppalaista solidaarisuutta, kuten taloudenpidon tasapainoa sekä jäsenmaiden vastuuta omista sitoumuksistaan rahoitusmarkkinoille.

Lisätietoja:

Lehtonen Akseli

Lehtonen Akseli

Liittohallituksen jäsen

akseli796@gmail.com

+358 44 367 9090

Mikkonen Toni

Mikkonen Toni

Uudenmaan Kokoomusnuorten piirihallituksen jäsen

toni.mikkonen@protonmail.com