Pohjanmaan Kokoomusnuoret vastustavat ajatusta nelipäiväisestä työviikosta

Kannanotto

Keskustelu nelipäiväisestä työviikosta on jälleen noussut pinnalle Isossa-Britanniassa tehdyn tuoreen tutkimuksen myötä. Työajan lyhentämisen sijaan pitäisi keskittyä puhumaan siitä, miten työnteon tuottavuus saadaan maksimoitua, jotta Suomen kilpailukyky voidaan turvata. Tämän kokonaiskuvan ohella on pidettävä huolta myös ihmisten jaksamisesta työelämässä. Pohjanmaan Kokoomusnuoret eivät kuitenkaan näe julkisuudessa väläyteltyä nelipäiväistä työviikkoa kannatettavana ratkaisuna.

“Nelipäiväisen työviikon keskeinen ongelma on Suomen talouden huolestuttava asema ja jatkuva valtion velkaantuminen. Väestö ikääntyy ja ihmiset on yksinkertaisesti saatava töihin. Tuottavuuden lisäämisen lääkkeenä ei nämä realiteetit huomioon ottaen voi olla työajan lyhentäminen, vaan työajan lisääminen. Työajan lisääminen rinnalla on toki pidettävä huolta myös työntekijöiden jaksamisesta työelämässä. Yhteiskunnan signaalin tässä asiassa on oltava se, että työnteko on asia, jota yksilöltä tulisi voida vaatia”, kiteyttää puheenjohtaja Frans Koivula.

Pohjanmaan Kokoomusnuoret kannattavat paikallista sopimista työpaikoilla ja toimialoilla, niiltä osin kuin se on mahdollista. “Työaika on lyhentynyt roimasti viimeisen 120 vuoden aikana ja suurimmaksi osaksi työn tuottavuuden kasvun takia. Jos jossakin yrityksessä tai toimialalla työn tuottavuus kasvaa niin paljon että 4 päivässä saadaan 5 päivän tuotos aikaiseksi, niin se on yrityksen oma asia sopia työntekijöiden kanssa tästä. On ollut eri asia lyhentää työviikkoa 6 päivästä 5 päivään ja samalla vähentää päivittäisten työtuntien määrää 8,5 tuntiin kuin alkaa nyt vähentämään työntekoa, kun työntekijöistä on pulaa”, sanoo taloudenhoitaja Jaakko Koskela.

“Isossa-Britanniassa toteutettu tutkimus nelipäiväisestä työviikosta laski työntekijöiden stressiä ja lisäsi tuottavuutta. Toisaalta tästä oli poistettu kaikki ylimääräiset kokoukset ja matkustamiset, eli työmäärä säilyi käytännössä ennallaan. Jos työntekijät pärjäävät taloudellisesti neljän päivän työviikolla eikä yrityksen tuottavuus vähene, ei nelipäiväistä työviikkoa ole kategorisesti syytä vastustaa. Esimerkiksi palvelualoilla ja osa-aikatöissä tämä on varmasti näiltä osin järkevää”, pohtii Jaakko Kosola.

“Mikäli nelipäiväistä työviikkoa kuitenkin
kaivataan, olisi sitä syytä kokeilla laajemmin ensin myös Suomessa. Erityisesti julkisen sektorin kohdalla nelipäiväisen työviikon järkevyyttä tulisi tarkastella hyvin huolellisesti. Miten kävisi esimerkiksi julkisten virastojen aukioloaikojen?” Joel Yli-Juuti lisää.

Näiden lisäksi on otettava huomioon esimerkiksi vaativat asiantuntijatyöt tai matkustamista vaativat työtehtävät, joissa työajan lyhentäminen ei enää ole mahdollista. Mitäs näiden kanssa tehdään? Yrityksen pyörittämisen kanssa hallinnolliset tehtävät eivät odota kolmea päivää, jos ylin johto on lyhentänyt työaikaa. Pohjanmaan Kokoomusnuorten mielestä tämän viestin täytyy lähteä kaikilta yhteiskunnan eri sektoreilta.

 

Frans Koivula

Pohjanmaan Kokoomusnuoret puheenjohtaja

 

Ellen Korpela

Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret, viestintäalan opiskelija