Päästetään nuoret töihin

Kannanotto

Nuorten työllistyminen on kaikkien etu. Suomen huoltosuhteen jatkuvan heikkenemisen vuoksi on
entistäkin tärkeämpää saada erityisesti kaikki vastavalmistuneet nuoret löytämään työtä. Kun
nuoret elättävät itsensä omalla työllään erilaisten tukien sijaan, heidän hyvinvointinsa ja
elintasonsa kasvavat. Samalla julkinen talous hyötyy verotuloista ja supistuneista tulonsiirroista.
Jos vastavalmistuneille ei löydy töitä lyhyellä aikavälillä, lisää se nuorten syrjäytymisen riskejä.
Jokaisen nuoren syrjäytyminen on taloudellinen tappio mutta ennen kaikkea henkilökohtainen
tragedia. Nuorten työllistämisen helpottaminen siis kannattaa – ihan kaikkien näkökulmasta.

Tärkeintä on panostaa laadukkaaseen koulutukseen ja taata jokaiselle nuorelle mahdollisuus
kouluttautua niin pitkälle, korkeammillekin asteille, kuin omat rahkeet riittävät, jolloin nuorten
osaajien on helpompi löytää tutkinnon alaltaan töitä. Laadukkaasti- ja korkeasti koulutettu
kansakunta kasvattaa myös koko talouden tuotantopotentiaalia. Suomen on panostettava
laadukkaaseen koulutukseen, jotta tulevaisuudessakin meiltä löytyy osaavaa työvoimaa.

Erinomainen keino saada nuoret työllistymään ja kiinnostumaan työnteosta on kannustaminen
työntekoon sen kannustimia parantamalla. Ansiotuloverojen keventämisellä ja etenkin verotuksen
progression lieventämisellä työstä jäisi enemmän käteen ja uralla menestymisen motivaatio
kasvaisi. Ahkeruudesta on palkittava – nuoret sen myös tietävät. Paikallista sopimista lisäämällä ja
palkkaamisen sivukuluja alentamalla työnantajilla olisi matalampi kynnys palkata myös nuoria.

On tärkeää, että minkä tahansa työn tekeminen olisi aina kannattavampaa kuin kotona tukien
varassa oleminen. Työttömyysetuus yhdistettynä esimerkiksi asumistukeen on monille työntekoa
houkuttelevampi vaihtoehto ja erityisesti työttömyyden pitkittyessä työpaikan saaminen vaikeutuu.
Ansiosidonnaisen päivärahan määrä olisikin järkevää laskea 200 päivään, mikä kannustaa
aktiiviseen työnhakuun ja lisäksi ansiosidonnainen voisi olla asteittain vähenevä työttömyyden
keston pitkittyessä. Myös asumistuen määrää pitäisi tarkastella jatkossa, ettei se muodosta turhia
kannustinloukkuja työllistymisen esteeksi.

”Yhteiskuntamme pitää olla sellainen, jossa kaikenlaiseen aktiivisuuteen kannustetaan ja jossa
vallitsee tekemisen meininki, ja jossa jokainen saa ja uskaltaa hyödyntää omaa luovuuttaan.”
toteaa Kokoomuksen Jyväskylän kunnallisjärjestön puheenjohtaja Karoliina Saraste.

“Työnteon pitää olla kannattavaa! Nuorille tulisi antaa mahdollisuus päästä olemaan osana
työelämää jo varhain, jotta nuoret kiinnostuisivat työnteosta. Kesätyösetelit ovat olleet kovassa
kysynnässä Jyväskylässä joka vuosi ja kesätyöseteleiden määrän lisääminen olisikin perusteltua,
sillä yritysten olisi kannattavampaa palkata yhä useampi nuori, jolloin myös nuorten työkokemus
kehittyy ja nuorten tulevaisuuden työnhakumahdollisuudet kohenevat”, piirihallituksen
varapuheenjohtaja Arttu Kokko toteaa.

Karoliina Saraste, Kokoomuksen Jyväskylän kunnallisjärjestön puheenjohtaja
Arttu Kokko, Keski-Suomen Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja

Lisätietoja:

Kokko Arttu

Kokko Arttu

Keski-Suomen Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja, Ulko- ja turvallisuuspolitiikan verkoston puheenjohtaja

arttu00kokko@gmail.com

0449999688