Tampereen Seudun Kokoomusnuoret

Tampereen poliittisten nuorisojärjestöjen paikallisyhdistykset: Vaalien tulisi olla demokratian juhlaa ja julkisen vallan pitäisi tehdä niitä näkyväksi omissa tiloissaan – julkisen vallan tilat ehdokkaiden ja puolueiden käyttöön vaalikampanjoissa

Kannanotto

Tampere on pitänyt perinteisesti pidättäytyväistä linjaa valtakunnallisten vaalien yhteydessä vaalikampanjoinnin suhteen. Vaalikaranteeni on tiukka ja pyrkii hyvän hallintotavan mukaisesti siihen, että kukaan ei saisi erityistä hyötyä kaupungin toiminnasta tai kaupungin tehtävässä olemisesta vaalien aikaan, joka on toki perusteltua.

Vaalit ovat kuitenkin demokratian riemujuhlaa, jolloin demokraattisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia pitäisi tehdä näkyväksi ennen kaikkea julkisen vallan toimesta. Valitettavasti tämä ei kuitenkaan toteudu, mistä herääkin kysymys, että onko Tampereen kaupungin, Pirkanmaan hyvinvointialueen ja joidenkin ympäryskuntien vaalikaranteenit liian tiukkoja?

Yleisesti on hyvän tavan mukaista, että kukaan ei saisi erityistä hyötyä, jos toimii luottamustehtävissä julkishallinnollisessa organisaatiossa. Lähtökohtaisesti kuitenkin jokaisella ihmisellä pitäisi olla taustastaan riippumatta mahdollisuus asettua ehdolle ja tulla valituksi. Vaalikaranteenikäytännöissä on kuitenkin linjauksia, jotka ovat erittäin tiukkoja ja voivat näin jopa uhata ehdokkaiden vaalikampanjoiden yhdenvertaisuutta. On jopa perusteltua kysyä, että onko julkisen hallinnon tiukka linja lopulta karhunpalvelus demokratiaa kohtaan, jolla tosiasiallisesti estetään ehdokkaiden näkyvyys äänestäjille.

Muun muassa Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan hyvinvointialue ovat kieltäneet tilojensa käytön puolueilta ja yksittäisiltä ehdokkailta vaalien ajaksi, paitsi tilanteissa, joissa kaikki puolueet ovat tasapuolisesti esillä. On hämmentävää, että puolueet voivat kuitenkin järjestää tilaisuuksiaan harmittomasti vaalien välillä kaupungin tiloissa, mutta juuri silloin, kun tilojen käytölle on suurin tarve, ne eivät olekaan käytettävissä.

Järkevintä olisi luoda kaikkien poliittisten ryhmittymien ja julkisten toimijoiden välille selkeä käytäntö tilojen käytölle vaalien aikaan. Tämä mahdollistaisi paremmin yhdenvertaisuuden toteutumisen vaalien eri osapuolien välillä ja samalla nostaisi demokraattisuuden astetta. Lähtökohta on kuitenkin se, että kaikilla ehdokkailla ei ole massiivisia vaalibudjetteja käytössään, mikä rajaa mahdollisuuksia järjestää tapahtumia yksityisissä tiloissa. Julkisten tilojen käyttöönotto ratkaisisikin tämän ongelman, jolloin jokainen ehdokas taustastaan riippumatta saisi mahdollisuuden tuoda omia ajatuksiaan esille, kuten demokratiassa kuuluu.

Ja ennen kaikkea nyt eduskuntavaalien jälkeen on tarpeellista tarkastella vaalikaranteenin käytäntöjä.

Arttu Vuori
puheenjohtaja
Tampereen Seudun Kokoomusnuoret

Iina Hänninen
puheenjohtaja
Tampereen seudun vihreät nuoret

Saana Kuusipalo
puheenjohtaja
Tampereen Demarinuoret

Väinö Jylhämö
puheenjohtaja
Tampereen Vasemmistonuoret

Rasmus Korpela
puheenjohtaja
Keskustanuorten Pirkanmaan piiri

Alma Portin
puheenjohtaja
RKP-nuorten Helsingin ja yhteispiiri

Lisätietoja:

Vuori Arttu

Vuori Arttu

Tampereen Seudun Kokoomusnuoret puheenjohtaja, Hyvinvointipolitiikan verkoston puheenjohtaja

vuori.arttu@outlook.com

045 169 3426