Uudenmaan ja Pohjanmaan Kokoomusnuoret: Maanomistaja tarvitsee puolustajansa

Kannanotto

Maanomistajien asema on ollut kuilun partaalla muun muassa Fingridin pakkolunastaessa maata kertakorvauksilla siirtolinjojen rakentamiseksi. Pakkolunastuksia tehdessä ei oteta huomioon maa-alueella tulevaisuudessa tapahtuvaa potentiaalista liiketoimintaa ja sen tuomia tuottoja tai metsien hiilensiidontaa ja kasvua. Maanomistajaa ei pelkästään koetella siirtolinja-hankkeissa, vaan myös asemakaavoitukseen liittyvässä yhdyskuntarakentamisessa sekä valtateitä ja ratahankkeita suunniteltaessa. Suomi on syystäkin saanut asiasta moitteita. Vuonna 2020 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin moitti Suomea vantaalaisen Saraksen tilan pakkolunastuksesta. Pakkolunastuksen hintalappu oli Saraksen tilasta 3,25 miljoonaa euroa, vaikka valittajat olivat esittäneet korvauksen arvoksi 13,3 miljoonaa euroa.

Uudenmaan ja Pohjanmaan Kokoomusnuoret näkevät, että tämänkaltaisissa tapauksissa herätyskellojen pitäisi soida välittömästi kaikkien omaisuudensuojaa puolustavien puolueiden korvissa. Nykyinen lunastuslaki on päivitettävä mahdollisimman pian. Viime vaalikaudella Marinin hallituksen uudistus vesittyi täysin, kun lunastuskorvaukset jätettiin ulkopuolelle. Uudenmaan ja Pohjanmaan Kokoomusnuoret kannattavat lunastuslain muuttamista Alankomaiden ja Norjan mallin mukaiseksi.

Norjassa maanomistajalla korvauksen määrä perustuu omaisuuden todelliseen arvoon ja todennäköisen tuotto-odotukseen. Sen ohella mahdolliset maankäyttöprojektit ja siitä johtuva omaisuuden arvonnousu otetaan huomioon lunastauskorvauksen arvoa määriteltäessä. Hyvä ensiaskel tavoitteen saavuttamiseksi olisi arvonleikkauspykälän (LunL 31.2 §) poistaminen. Pykälän mukaan kunnan asemakaava-alueella tapahtuvan yhdyskuntarakentamisen seurauksena toteutunutta maaomaisuuden arvonnousua ei oteta huomioon lunastuskorvauksen määrää päätettäessä. Arvonleikkauspykälän poistaminen turvaisi sen, että maanomistajalle maksettava korvaus määräytyisi sen todelliseen arvoon ja tuotto-odotukseen. Alankomaissa julkinen sektori ei pysty pakkolunastamaan yksityisen maanomistajan maata tarkoitukseen, jonka yksityinen sektori voi itse hoitaa. Käytännön tuominen Suomeen vahvistaisi maanomistajien omaisuudensuojaa.

Maanomistajien omaisuudensuojan puolustamiseksi on tehtävä hartiavoimin töitä tällä vaalikaudella muun muassa järjettömyyksiin asti lisääntyvän EU-sääntelyn myötä. Kansallisen lunastuslain päivittäminen olisi hyvä ensiaskel tässä kokonaisuudessa.

Hans Weurlander, Uudenmaan Kokoomusnuoret, Espoo
Antti Tuomela, Pohjanmaan Kokoomusnuoret, Laihia

Lisätietoja:

Weurlander Hans

Weurlander Hans

Talouspolitiikan verkoston puheenjohtaja, Uudenmaan Kokoomusnuorten hallituksen jäsen

Tuomela Antti

Tuomela Antti

Liittohallituksen jäsen

antti.tuomela99@gmail.com

+358 50 331 8077