Helsingin Kokoomusnuoret huolissaan suomalaisten piilevästä kansantaudista

Kannanotto

Suomalaisten vähäiseen aktiivisuuteen tulee puuttua seuraavalla hallituskaudella. Liikkuminen ja liikunta on osa jokaisen yksilön vapautta ja vastuuta pitäen sisällään omasta ja läheisten hyvinvoinnista huolehtimisen. Vapauden nimissä liikkuminen voi olla melkein mitä tahansa kävelystä tanssiin tai pyöräilystä koripalloon, jolloin sen positiiviset vaikutukset näkyvät suomalaisten arjessa ja sen myötä myös suomalaisessa yhteiskunnassa.

“Liikunnalliseen elämäntapaan tulisi päästä kiinni jo lapsena. On selvää, että lapsena opitut tavat kulkevat mukana läpi elämän ja siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että liikunnan riemuun päästään kiinni jo elämänkaaren alussa”, toteaa Helsingin Kokoomusnuorten piirihallituksen jäsen Emma Immonen.

Liikkumattomuuden trendin jatkuessa tulemme yhteiskuntana kohtaamaan sellaisia haasteita, jotka rasittavat koko kansantaloutta. Näitä ovat muun muassa kasvavat sairauspoissaolot, ennenaikaiset eläköitymiset sekä vanhuusajan lisääntyvä liikuntarajoitteisuus. Jo nyt äärirajoilleen venynyt valtion budjetti joutuu jatkossa venyttämään nyörejään entistä kireämmälle, jollemme puutu ongelmaan välittömästi.

“UKK-instituutin mukaan suomalaisten liikkumattomuudesta aiheutuu noin 1,4 miljardin euron vuosikustannukset valtiolle. Suunnilleen samalla rahalla rahoitettaisiin toisen asteen koulutus, joka kustantaa valtiolle noin 1,35 miljardia euroa vuodessa. Tiukan valtiontalouden aikana leikkauksia ja säästötoimia toteutetaan paljon, mutta kannustamalla ja investoimalla liikkumiseen luomme terveempää ja vakaampaa yhteiskuntaa”, linjaa Helsingin Kokoomusnuorten taloudenhoitaja Jim Koskinen.

Liikkumattomuuden torjuminen on monen eri tahon vastuulla: niin julkisen, yksityisen kuin kolmannenkin sektorin on osallistuttava talkoisiin unohtamatta yksilön henkilökohtaista vastuuta. Helsingin kokoomusnuoret vaativat toimia asian eteen sekä tulevalta hallitukselta että kaikilta suomalaisilta. Näin turvaamme yhdessä hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuuden.

Lisätietoja:

Immonen Emma

Immonen Emma

Helsingin Kokoomusnuorten piirihallituksen jäsen

immonen.emma@hotmail.com

+358 40 5673035

Koskinen Jim

Koskinen Jim

Helsingin Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja, Ympäristö- ja yhdyskuntapoliittisen verkoston johtoryhmän jäsen

jim.koskinen@gmail.com

+358 40 9677779