Helsingin Kokoomusnuoret: Ihmisoikeuksia rikkovat eheytyshoidot on kiellettävä

Kannanotto

Helsingin Kokoomusnuorten mukaan jokaisella täytyy olla oikeus päättää itse omasta sukupuolestaan. Tieteellisen tutkimustiedon perusteella eheytyshoidoilla ei voi muuttaa sukupuoli-identiteettiä. Päinvastoin ne voivat aiheuttaa pitkäaikaista haittaa yksilön mielenterveydelle ja sitä kautta kuormittaa entisestään jo ruuhkautuneita mielenterveyspalveluja.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien turvaaminen ei ole ainoastaan ihmisoikeusteko. Puskemalla vähemmistöjä kauemmas yhteiskunnassa aiheutamme negatiivisia ketjureaktioita, joiden vaikutusta emme pysty nyky-yhteiskunnassa arvaamaan. Jokaisella yksilöllä tulee olla vapaus olla oma itsensä ilman syrjintää.

”Varmistamalla jokaisen yksilön psyykkisen- ja fyysisen hyvinvoinnin olemme mukana rakentamassa avoimempaan ja yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella taustastaan riippumatta on oikeus olla vapaasti oma itsensä. Kuulun itse seksuaalivähemmistöön ja tuomitsen vahvasti ajatukset siitä, että eheytyshoidoilla henkilö pakotetaan muottiin, johon hän ei itse kuulu eikä halua kuulua”, Helsingin Kokoomusnuorten taloudenhoitaja Jim Koskinen linjaa.

”On käsittämätöntä, että vielä vuonna 2023 pitää keskustella eheytyshoitojen kaltaisista menetelmistä. Seksuaalinen suuntautuminen on täysin biologinen asia, mitä ei voi korjata. Eheytyshoitojen salliminen voi pahimmillaan jättää identiteettiään pohtivat yksilöt ilman asianmukaista, nykyaikaiseen tutkimukseen perustuvaa tietoa ja tukea”, Kokoomusnuorten liittohallituksen jäsen Mona Leino toteaa.

Eheytyshoidot ovat myös kaikkien ihmisoikeuksien vastaisia ja EU:n parlamentti onkin kehottanut jäsenmaitaan kieltämään eheytyshoidot. Tällä hetkellä eheytyshoidot on kielletty Euroopassa vain Maltalla, Ranskassa, Saksassa, Espanjassa ja Kreikassa. Suomi tunnetaan maailmalla suunnannäyttäjänä ja kieltämällä eheytyshoidot ensimmäisenä Pohjoismaana voimme näyttää mallia myös muille Maailmassa.

Tulevalla hallituskaudella tulee vahvistaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa Suomessa, sillä aina on oikea aika puolustaa tasa-arvoisempaa ja vapaampaa yhteiskuntaa.

Lisätietoja:

Koskinen Jim

Koskinen Jim

Helsingin Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja, Ympäristö- ja yhdyskuntapoliittisen verkoston johtoryhmän jäsen

jim.koskinen@gmail.com

+358 40 9677779

Leino Mona

Leino Mona

Liittohallituksen jäsen

moona.leino@gmail.com

+358 45 232 5252