Kokoomusnuoret: Työperäisen maahanmuuton saatavuusharkinnasta luovuttava

Kannanotto

Petteri Orpon johtamissa hallitusneuvotteluissa on ennakkotietojen mukaan asetettu tavoite 100 000 uudesta työllisestä. Työllisyystavoitteella haetaan talouskasvua ja halutaan turvata hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus, mutta tätä kasvua ei tulla näkemään ilman työperäistä maahanmuuttoa. Suomen väestö ikääntyy, huoltosuhde heikkenee, syntyvyys laskee ja monilla aloilla on osaajista pula. Kokoomusnuoret näkee yhtenä oleellisena työllisyyskeinona työperäisen maahanmuuton saatavuusharkinnasta luopumisen.

Työvoiman liikkuvuutta Suomeen häiritsee työhön perustuvan oleskeluluvan osaratkaisu eli niin sanottu saatavuusharkinta. Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan käytäntöä, jossa selvitetään kolmansista maista tulevien työntekijöiden osalta, onko työmarkkinoilla Suomessa tai EU-alueella sillä hetkellä saatavilla sopivaa työvoimaa kyseiseen tehtävään.

“Kilpailemme tällä hetkellä samoista osaajista muiden Euroopan maiden kanssa. Meillä on huutava pula työntekijöistä sosiaali- ja terveysalalla, ravintola-alalla sekä monilla muilla aloilla. Jatkuvasti työtä jää tekemättä, veroeuroja syntymättä ja investointeja tulematta. Suomi ei tule pärjäämään ilman ulkomaista työvoimaa. Jos emme avaa ovia muualta tuleville osaajille, saamme unohtaa tavoitteet talouskasvusta ja samalla hyvinvointivaltion rahoitus on uhattuna”, Kokoomusnuorten puheenjohtaja Ida Leino muistuttaa.

Kokoomuksen eri kansainvälisen rekrytoinnin ohjelmissa on ehdotettu yrityksille annettavaa sertifikaattia, jonka taustalla oleva ajatus on, että tietyt kriteerit täyttävien yritysten tietoja ei tarvitsisi toistuvasti tarkistaa uudelleen. Näin ollen yrityksiä voitaisiin pitää luotettavina toimijoina. Sertifiointi voitaisiin myös ottaa pois, mikäli yritys toimii sen edellytysten vastaisesti. Sertifioituun yritykseen ulkomailta tuleva työntekijä saisi työluvan kahdessa viikossa. Tämä edellyttäisi sitä, että työlupaprosesseja automatisoitaisiin ja päällekkäistä byrokratiaa purettaisiin.

“Tällä hetkellä saatavuusharkinnasta johtuen yrityksillä ja TE-toimistoilla kuluu turhaan aikaa ja resursseja saatavuusongelman perusteluun. Jos työlupaprosessit hoituisivat nopeasti, työnantaja saisi nopeasti työvoimaa ja työntekijä pääsisi nopeasti töihin, eli kaikki hyötyisivät. Nopeutettu prosessi edellyttäisi yrityksiä hankkimaan sertifikaatin, mikä tarkoittaisi sitoutumista tiukkaan omavalvontaan sekä viranomaisraportointiin. On korkea aika luopua tästä sosialistisesta järjestelmästä, jossa virastot tietävät yrittäjiä paremmin, mistä ja millaista työvoimaa tarvitaan”, Leino täsmentää.   

Lisätietoja:

Leino Ida

Leino Ida

Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2022–2023